Hyvinvointiala HALI ry vaatii, että Kela-korvausten leikkauksia on vähintään siirrettävä.

Hallitus on vienyt eduskuntaan esityksen Kela-korvausten leikkaamisesta, ja sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee asiaa parhaillaan. Leikkaukset olisivat erittäin haitallisia, ja tämän ovat nostaneet esiin useat asiantuntijat lausunnoissaan. Kritiikkiä on annettu runsaasti myös sille, että leikkaukset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta.

− Kela-korvausten leikkausten ajoittaminen uusien hyvinvointialueiden aloituksen yhteyteen vaikeuttaa entisestään terveyspalvelujen järjestämistä ja uhkaa pidentää hoitojonoja ensi vuonna, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause.

Häntä huolettaa erityisesti, onko leikkausten kokonaisvaikutuksia pohdittu riittävästi. Esimerkiksi fysioterapian korvaukset ollaan poistamassa kokonaan. Kun jokin korvauslaji poistuu, sen mukana katoaa myös matkakorvaus kyseiseen tutkimukseen. Matkakorvaukset ovat erityisen tärkeitä pienituloisille, ja käyttäjissä on paljon vammaisia ja toimintaesteisiä sekä haja-asutusalueilla asuvia. Jonkin pieneltä näyttävän leikkauksen kokonaisvaikutus voi itse asiassa olla yksittäisille, paljon palveluja käyttäville henkilöille merkittävä.

− HALIn arvion mukaan kustannukset, jotka aiheutuvat, kun ihmiset siirtyvät Kela-korvausleikkausten takia yksityiseltä puolelta julkisen terveydenhuoltoon, ylittävät Kela-korvausten leikkaamisesta koituvat säästöt. Leikkaukset aiheuttaisivat varovaisellakin arviolla vähintään yli 10 miljoonan vuosittaiset lisäkustannukset julkiselle taloudelle, Kause huomauttaa.

− Laskelmassamme on mukana vain lääkärivastaanottojen siirtymä, ei esimerkiksi tutkimuskorvausten ja matkakorvausten poiston vaikutusta tai julkiseen terveydenhuoltoon tarvittavien lisäinvestointien kustannuksia. Esimerkiksi gynekologian erikoisalalla asiakkaat eivät edes voi siirtyä julkiselle puolelle ilman, että palveluja parannetaan merkittävästi, mikä vaatisi huomattavia lisäinvestointeja, hän jatkaa.

Hyvinvointiala HALI edellyttää hallitusta ja eduskuntaa pohtimaan vähintäänkin Kela-korvausleikkausten voimaantulon selvää siirtoa, jotta uusilla päätöksillä ei vaikeuteta enempää uusien hyvinvointialueiden työn käynnistymistä.