HALIn johtaja painottaa, että vastuu varhaiskasvatuksen tilasta on kunnilla, jotka ovat käyttäneet yksityistä varhaiskasvatusta säästökeinonaan. Alan tilanne on korjattava ja perheille on turvattava mahdollisuus valita itselleen parhaiten sopiva varhaiskasvatuspalvelu.

Valtaosa yksityisen varhaiskasvatusalan toimijoista näkee toimintansa edellytysten olevan vaarassa tai heikentyneen. Asia selviää Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenilleen teettämästä kyselystä. 

Tulosten mukaan lähes 91 prosenttia toimijoista kertoo toimintaedellytystensä heikentyneen (48,5 %) tai toiminnan jatkuvuuden olevan jopa vaarassa (42,4 %). 

Kyselyssä selvitettiin, miten kiihtyvä inflaatio on vaikuttanut varhaiskasvatustoimijoiden toimintaan ja kustannuksiin. Vastausten mukaan varhaiskasvatukselle tyypillisissä kustannusluokissa kustannukset ovat nousseet keskimäärin noin 18 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana. Vaikutus on yli kaksinkertainen verrattuna esimerkiksi kuluttajahintaindeksin vuosimuutokseen (8,3 %) viimeisen 12 kuukauden aikana (lokakuu, Tilastokeskus).  

− Yksityinen varhaiskasvatus on jo valmiiksi vaikeuksissa, koska kuntien maksamat korvaukset yrityksille ja järjestöille ovat täysin riittämättömät. Kunnat hankkivat palveluja yrityksiltä ja järjestöiltä, mutta paikoin palvelusetelin arvoa ei ole korjattu moneen vuoteen, sanoo HALIn johtaja Arja Laitinen.  

Vastuu koko varhaiskasvatusalan vakavasta tilanteesta on kunnilla. Ne ovat käyttäneet yksityistä varhaiskasvatusta säästökeinonaan ja ajaneet alan yritykset ja järjestöt ahtaalle, hän jatkaa.  

Kyselyn perusteella toimijoiden mahdollisuudet reagoida tilanteeseen ovat hyvin joustamattomat. Kyselyyn vastanneista 78,8 prosenttia kertoo, ettei heidän toiminta-alueellaan ole korotettu palvelusta maksettavaa hintaa inflaation vuoksi. Palvelusetelillä palvelua tuottavista (n=24) 75 prosenttia kertoo kunnan korottavan palvelusetelin arvoa harvemmin kuin kerran vuodessa. 

Henkilöstöpula on yksi alan vaikeimpia ongelmia. Vastaajista lähes joka kolmas kertoo, että ylitöiden käyttö on lisääntynyt viimeisen kuuden kuukauden aikana. Uusia varhaiskasvatuksen opettajia on ollut hankala saada palkattua. Joka viides vastaajista, joilla on ollut rekrytointitarve viimeisen kuuden kuukauden aikana (n=28), kertoo, että he eivät ole saaneet kelpoisia hakijoita palkatuksi.  

Yksityinen varhaiskasvatus voi loppua täysin, jos sen toiminnan edellytykset eivät parane. Kuntien on turvattava perheille riittävät varhaiskasvatuspalvelut, ja perheet ovat arvostaneet mahdollisuutta valita niistä itselleen parhaiten sopivin, Laitinen päättää. 

Kuvassa on teksti "Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen vuoden aikana" sekä viisi kuvaa ja prosenttilukua, jotka kuvaavat kustannusten kasvua eri kustannusluokissa.

Kyselyssä tarkastelluissa viidessä kustannusluokassa kustannuskasvu on ollut keskimäärin 18,02 % viimeisen 12 kuukauden aikana  

Hyvinvointiala HALI ry toteutti 17.10.2022–15.11.2022 kyselyn varhaiskasvatusta tuottaville jäsenilleen. Kyselyyn vastanneet 33 yritystä ja järjestöä työllistävät yhteensä 6 549 työntekijää ympäri Suomea. Tulokset on analysoitu saatujen vastausten painottamattomana keskiarvona mahdollisimman kattavan tilannekuvan antamiseksi.