Hyvinvointialan liitto jätti perjantaina 8.12. lausuntonsa valinnanvapauslakiluonnoksesta.

Esityksellä valinnanvapaudessa voidaan edetä. Liitto kiittää lakiluonnoksen eräitä pyrkimyksiä kilpailuympäristön tasapuolisuuden turvaamiseksi, mutta pitää keinoja vielä riittämättöminä. Esimerkiksi maakunnan sote-keskusten kirjanpidollinen eriyttäminen, niiden kuuluminen tuloverotuksen piiriin, sekä maininta kilpailuneutraliteetin turvaamisesta ovat ehdottomasti positiivisia kirjauksia.

Edelleen maakunnan oma palvelutuotanto nauttisi useista veroeduista yksityisiin nähden, eikä maakunnan mahdollisuutta antaa kilpailua vääristävää tukea sen omalle tuotannolle ole estetty. Korvaussummien mainitaan lakiluonnoksessa olevan samat niin yksityisille kuin julkisillekin palveluntuottajille. Myös maakuntien palvelutuotannon tulee kuitenkin kyetä tuottamaan palvelu samalla rahalla ilman kilpailua vääristävää tukea maakuntaomistajalta.

Valinnanvapauden välineet on muovattu liiton näkemyksen mukaan nyt suhteellisen toimiviksi. Sote-keskuksen koon rajaaminen tukee pienempien palveluntuottajien mukaan pääsyä, samoin asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin melko laaja käyttöönotto. Asiakassetelin käyttöönotto olisi maakuntia velvoittava, eräin reunaehdoin. Liitto muistuttaa, että kansallisen ohjauksen on oltava vahvaa. Maakunnan ei tule voida rajata asiakassetelin käyttöönottoa kevyin perustein.

Liitto kiinnittää useassa kohtaa lausuntoaan huomiota myös pienempien palveluntuottajien mahdollisuuksiin tulla mukaan järjestelmään. Erityisesti vaadittaviin tietojärjestelmiin liittymiseksi ohjeistukseen, koulutukseen ja neuvontaan on osoitettava riittävät resurssit. Näistä hyötyvät erityisesti pienet palveluntuottajat.

Kaiken kaikkiaan liitto tukee maan hallituksen tavoitetta saattaa valinnanvapauslainsäädäntö Suomeen, ja toivottaa valmistelijoille kylmiä hermoja julkisuudessa kuumenevan keskustelun keskellä.

Lue liiton tiedote Kansantalous ei kestä ilman valinnanvapautta

Lisätietoja:

Eveliina Vigelius, asiantuntija, elinkeinoasiat
eveliina.vigelius@www.hyvinvointiala.fi
p. 044 5114411