Työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä HALIn viidellä eri TES-alalla (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sosiaalialan järjestöt, ensihoito ja Työterveyslaitos). Meidän TES:imme ovat neuvottelukierroksen loppupäässä niiden voimassaolon päättyessä 31.1.2017.

Tänä syksynä päättyneissä TES:eissä neuvottelutulokset on jo pääosin saavutettu. Nämä ratkaisut kattavat kaikki keskeiset teollisuusalat ja eräitä palvelualoja. Niiden piirissä on n. 400.000 palkansaajaa.

Tehtyjen ratkaisujen palkankorotusten ja kustannusvaikutusten linja on ollut yhdenmukainen. Yleensä sopimuskausi on ollut vähintään kaksivuotinen. Kahden vuoden aikana palkankorotusten taso on ollut yhteensä 3,2 %. Niiden kustannusvaikutus kahden vuoden ajalle on ollut yhteensä 2,2 %, johtuen siitä, että korotusten ajankohtaa on myöhennetty yleensä kahdella kuukaudella sopimuskauden alusta. Korotuksista merkittävä osa on TES-aloista riippuen kohdennettu joko paikallisesti tai käytetty palkkausjärjestelmien kehittämiseen.

Työnantajaliitoissa on sitouduttu TES-koordinaatioon siten, että edellä kuvattu yleinen linja muodostaa palkankorotusten ja niiden kustannusvaikutuksen enimmäistason myös tulevissa TES-ratkaisuissa. Paikallisella tai liittojen sopimalla palkkausjärjestelmäkohdennuksella tulee myös olla tärkeä rooli. Ilman tällaista koordinaatiota olisi äärimmäisen vaikeaa löytää sitä alaa, joka suostuisi päänavaajaksi. Pelkona olisi muutoin se, että muiden alojen työntekijäliitot pitäisivät avausta vähimmäistasona, jonka yli pitäisi eri perusteilla yrittää.

Tähän yleisen linjan tasoon on päädytty siten, että on etsitty sekä työnantaja- että työntekijäpuolen kannalta mahdollinen kompromissi Suomen kilpailukyvyn ja palkansaajien ostovoiman kannalta. Laskelmien mukaan ratkaisu parantaa hivenen Suomen kilpailukykyä vertailumaiden kustannuskehitykseen verrattuna. Samoin se parantaa vähän palkansaajien ostovoimaa.

Haasteena on, että eräät palkansaajaliitot eivät ole toistaiseksi hyväksyneet tätä ajattelutapaa, vaan haluavat omalle TES-alalleen isompia korotuksia. Näitä vaatimuksia olemme kuulleet myös eräissä HALIn TES-pöydissä. Lisäksi monin osin osapuolten näkemykset TES:ien tekstiasioiden kehittämistarpeista ovat vastakkaisia. Hyvin haastava TES-kierros on siis edessämme ja nähtäväksi jää, onnistummeko löytämään neuvotteluratkaisut 31.1.2017 mennessä vai onko edessä sopimukseton tila ja työrauhahäiriöiden mahdollisuus. Toivomme tietysti, että ratkaisut saadaan sovittua neuvottelupöydässä.

Pidämme jäsenistömme ajan tasalla siitä, miten neuvottelut etenevät HALIn eri TES-aloilla.

Toivotan joka tapauksessa kaikille jäsenillemme Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta. Samoin kiitän hyvästä yhteistyöstä tämän HALIn ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Tuomas Mänttäri
työmarkkinajohtaja