Sote-uudistus tarvitaan, koska kolme keskeistä asiaa ovat pielessä: palvelujen heikko saatavuus, kansalaisten suuret hyvinvointi- ja terveyserot, sekä hallitsematon kustannusten kasvu.

Tänään julkaistu valinnanvapauslakiesitys antaa Hyvinvointialan liiton mukaan mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemiseen. Onnistuminen jää tosiasiassa kuitenkin maakuntien käsiin.

– Toimiva valinnanvapausmalli edellyttää, että asiakkaat tietävät mihin heillä on oikeus, että tuottajia on riittävästi, ja että valintaa varten on tietoa saatavilla. Kaikki tämä on ensisijaisesti maakuntien vastuulla, kiteyttää Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Erikoistason palvelut avattava laajemmin kilpailulle ja valinnalle

Hyvinvointialan liitto laskee lakiesityksen eduksi lisäksi sen, että välineitä valinnanvapauteen on useita. Miinuksen puolelle mennään siinä, että erikoistason palvelut eivät avaudu riittävästi.

– Muissa kuin perustason palveluissa olisi tilaa kilpailun ja valinnanvapauden avaamiselle huomattavasti esitettyä enemmän. Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa muodostuu valtaosa terveydenhuollon kustannuksista, Rajakangas muistuttaa.

– Henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton velvoite on hyvä asia. Toisaalta taas maakunta velvoitetaan ottamaan asiakasseteli käyttöön vain viidessätoista prosentissa muita erikoistason palveluja. Erikoistasolla siis valinnanvapauden ja kilpailun vipuvoimaa ei paljon synny, ellei maakunta itse niin päätä.

Pienempien sote-tuottajien asema huolestuttaa

Hyvinvointialan liitto kantaa huolta myös pienempien tuottajien mahdollisuuksista.

– Ehdotuksessa sote-keskuksen koko on liian suuri, jotta pienet toimijat voisivat tulla mukaan ja monipuolistaa kilpailua. Nyt lakiesitykseen on vielä lisätty sote-keskusten ostopalvelurajoite. Näyttää siltä, että alihankintaakin perusteettomasti vaikeutetaan. Asetelma on raju myös esimerkiksi pienille hammaslääkäriyrityksille, kun suunterveydenhuollon korvausten kapitaatiopainotteisuus on alan toimenpidevaltaisuuteen nähden edelleen kovin korkea, Rajakangas sanoo.

Valinnanvapaus lisää liiton mukaan myös niiden etuja, jotka eivät halua tai pysty käyttämään oikeuttaan valita.

– Valintojaan tekevät asiakkaat muokkaavat tuottajakenttää. Jo uhka asiakkaan lähdöstä muualle saa palveluntuottajan parantamaan juoksuaan. Tämä on viime kädessä kaikkien palveluja käyttävien, sekä koko yhteiskunnan etu, Rajakangas huomauttaa.

Lisätietoja:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 374 164