Valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Valinnanvapaus lisää palvelujen laatua ja saatavuutta

Valinnanvapaus on keino lisätä palveluntuottajien välistä kilpailua, jolloin palvelujen asiakaslähtöisyys ja laatu paranevat. Valinnanvapautta voidaan toteuttaa esimerkiksi suoran asiakasvalinnan, asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta. Palvelujen järjestäjä on velvoitettava ottamaan kaikki nämä keinot käyttöön.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaa lisätä omaa suoraa päätösvaltaansa siitä, kuka heidän palvelunsa tuottaa.

Valinnanvapaus ei ole velvollisuus tai pakko, vaan oikeus ja mahdollisuus.

Heille, jotka eivät halua valita tai eivät kykene itse valitsemaan, on tarjolla apua, tai palvelujen järjestämisestä vastaava taho tekee valinnan heidän puolestaan.

Niihin palveluihin, joihin ihmisen vapaus valita ei sovi, tulee lisätä kilpailua ja monituottajuutta hankintalain mukaisin hankinnoin. Hyvinvointiala HALI tavoittelee tilannetta, jossa julkisesti ja yksityisesti omistettuja palveluntuottajia aidosti vertaillaan.