Mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalveluissa

Monituottajuus lisää palvelujen laatua ja saatavuutta

Monituottajuus on keino lisätä palveluntuottajien välistä kilpailua, jolloin palvelujen asiakaslähtöisyys ja laatu paranevat. Monituottajuutta voidaan toteuttaa esimerkiksi suoran asiakasvalinnan, palvelusetelin tai esim. henkilökohtaisen budjetin kautta. Palvelujen järjestäjä on velvoitettava ottamaan kaikki nämä keinot käyttöön.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaa lisätä omaa suoraa päätösvaltaansa siitä, kuka heidän palvelunsa tuottaa.

Hyvinvointiala HALI tavoittelee tilannetta, jossa julkisesti ja yksityisesti omistettuja palveluntuottajia aidosti vertaillaan.