Hyvinvointialan liiton (HALI) ensimmäinen virallinen toimintavuosi lähestyy loppuaan. Uusi liitto syntyi, kun Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto yhdistivät voimansa.

Me sanoimme vuosi sitten, että

uudella, isolla liitolla tavoitellaan vahvaa ja yhtenäistä ääntä yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelualan tuottajille: yrityksille, yhdistyksille ja järjestöille.”

Sanoimme, että

sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.”

Tänään voimme todeta, ettemme ainakaan toimineet hetkeäkään liian aikaisin.

Vaikka soten valmistumista saadaan vielä odotella, on meidän rohkeasti ja määrätietoisesti osoitettava suuntaa ja tasoitettava maaperää soten saapumiselle. Molemmat tavoitteet ovat luonnehtineet HALIn kuluneen vuoden toimintaa.

HALIn toiminnan keskiössä on lisäksi ollut järjestäytyminen uutena organisaationa.

Strategiatyö käynnistettiin heti uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin päätyttyä, ja hallitus työskenteli aktiivisesti yhdessä liiton henkilöstön kanssa. Työn tuloksena liitto sai kesällä vahvistetuksi strategian, joka katsoo vuoden 2019 eduskuntavaaleihin saakka.

Liiton visio on kaksinapainen: Toisaalta korkealaatuiset hyvinvointipalvelut on saatava kaikille suomalaisille elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta, ja toisaalta erilaisten palveluntarjoajien tuottamat palvelut ovat valittavissa yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi. Visioon pyritään kolmen toiminnallisen painopisteen, edunvalvonnan, työmarkkinavaikuttamisen ja jäsenistön asiantuntijatuen, avulla.

Liiton ensimmäinen vuosi on merkinnyt myös kotipesän kunnostusta. Kaksi itsenäistä toimistoa henkilökuntineen ovat löytäneet toisensa ja uuden toimitusjohtajan johdolla rakentaneet tulosta, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Lämmin kiitos teille kaikille, jotka ennakkoluulottomasti olette panneet likoon asiantuntemuksenne ja sitoutuneet uusiin, vielä osin keskeneräisiinkin, tavoitteisiin.

Näinä aikoina kuulemme myös palautetta jäsenistöltämme uuden liiton kyvystä tuottaa sovittuja palveluitaan ja toteuttaa tavoitteitaan. Tyytyväisinä voimme todeta ainakin sen, että jäsenmäärämme on kaikilla mittareilla ylittänyt tavoitteet. Kiitos teille kaikille sitoutumisesta!

Vuosi 2017 on ollut vauhdikas, vaikka samalla erityisesti soten osalta hieman itseään toistava. Olemme joka tapauksessa onnistuneet rakentamaan liitosta monipuolisen ja -taitoisen toimijan, jonka varassa voidaan ponnistaa tuleviin vuosiin ja erityisesti suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan historian merkittävimmän uudistushankkeen maaliin saattamiseen.

Kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ihmisen terveys ja hyvinvointi on asetettava etusijalle.

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta. Voimia ja rohkeutta tulevaan!

Olli Holmström
hallituksen puheenjohtaja