Tiedote

Hyvinvointialan liitto pitää tärkeänä, että kuntoutusta tarkastellaan kokonaisuutena hetkessä, jolloin koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusrakenteita uudistetaan. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman kuntoutuksen uudistamiskomitean tänään julkaistu raportti tuo hyvin esiin kuntoutuspalvelujen erityispiirteet ja moninaisuuden osana hyvinvointipalvelujärjestelmää.

− Toivon todella, että komitean ehdotukset otetaan vakavasti. Näen, että useita komitean ehdotuksia voidaan ja pitää alkaa valmistella ripeällä aikataululla, sanoo Hyvinvointialan toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Sote- ja maakuntauudistukselle asetetut päätavoitteet vaativat onnistuakseen kuntoutuspalvelut, jotka tukevat ja täydentävät palvelujärjestelmän muiden osien toimintoja.
Maakunnilla on keskeinen asema palvelujärjestelmän toiminnallisen yhteistyön toteuttajana ja varmistajana. Yksin ne eivät tässä kuitenkaan voi onnistua, vaan siihen tarvitaan eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja ohjausta.

− Palveluketjujen toimivuus on erittäin tärkeää myös kuntoutuspalveluissa. Jos emme pysty hyödyntämään täysimääräisesti kuntoutuksen mahdollisuuksia työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä, edistämisessä ja palauttamisessa, haaskaamme resursseja palvelujärjestelmän muissa osissa.

Rajakangas painottaa nykyisen osaamisen ja potentiaalin parempaa hyödyntämistä.

− Raportissa huomioidaan kiitettävästi sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä. Meidän tulee pystyä asemoimaan järjestöt kiinteäksi osaksi palvelukokonaisuutta ja hyödyntää niissä olevaa kokemusta ja vahvuuksia.

− Sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvointialalle tärkeitä asioita ovat olleet monituottajuuden hyödyntäminen ja valinnanvapauden vahvistaminen palvelujärjestelmässä. Kuntoutuspalveluissa valinnanvapautta voi ja kannattaa hyödyntää laajasti. Maakuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulle tulevat kuntoutuspalvelut tulee ottaa selvästi ehdotettua laajemmin asiakassetelien piiriin. Huomattavalla joukolla yksityisistä palveluntuottajista on erinomaiset valmiudet tuottaa avo- ja laitosmuotoisia lääkinnällisen kuntoutuksen jaksoja.

Lisätietoja:

Jarno Talvitie, asiantuntija, Hyvinvointialan liitto, p. 050 569 5755
Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 37 4164