Hoivaliitot pyrkivät syömään kolmella lusikalla yhtä aikaa, HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri blogissaan. HALI neuvottelee työnantajien edustajana yksityisen sote-alan työehtosopimukset.

Helsingin Sanomien mielipideosastolla on käyty viime päivinä keskustelua sote-uudistuksen palkkaharmonisaation hinnasta HALIn ja Tehyn välillä. Keskustelu alkoi Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen yllättävästä väitteestä, että hoitajille siitä olisi tulossa vain muutamia euroja.

Julkisesti esitetyt arviot kustannuksista ovat vaihdelleet VM:n ison hintahaarukan alimmasta 124 miljoonasta jopa yhden miljardin lisäkustannukseen.

Tarkimman tuoreen arvion on palkkatilastojen perusteella antanut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. KT:n mukaan harmonisoinnin kustannus työntekijäpuolen vaatimaan kunkin alueen kärkipalkkaan maksaisi noin 680 miljoonaa, eli toisi 5,8 prosentin lisäkustannuksen. Tämä syntyisi siirtymäajan jälkeen sovittavien TES-korotusten päälle. Lisämausteeksi saimme tänään kuulla Tehyn ja Superin monivuotisesta isosta palkkaohjelmatavoitteesta. Hoivaliitot ymmärrettävästi haluavat jäsenistölleen isot palkankorotukset, mutta tässä ne pyrkivät syömään kolmella lusikalla yhtä aikaa.

Miksi HALI osallistuu tähän keskusteluun, joka koskee lähinnä julkista sektoria? Suurin osa HALIn jäsenistön kustannuksista katetaan ostopalveluina julkisista varoista etenkin sosiaalipalvelualalla. Jo nyt alan taloustilanne on hyvin vaikea kuntien säästöhinnoittelun vuoksi.

Siksi kohtuullinen, talouden realiteetit ja harmonisoinnin lisäkustannukset huomioon ottava kunnan palkkaratkaisu olisi tärkeä myös HALIn kannalta. Vaikka Tehy muuta esittää, niin kyllä hoitajienkin palkankorotukset jotenkin joudutaan kattamaan. Yleensä se tapahtuu verovaroilla tai sitten lainanottoa lisäämällä. Ilmaista rahaa ei vielä ole keksitty.

 

Tuomas Mänttäri

työmarkkinajohtaja, Hyvinvointiala HALI ry