Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, joka helpottaa jatkossa tartuntatautipäivärahan myöntämistä koronatartunnan saaneille työntekijöille. Tartuntatautipäivärahaa voisi saada jatkossa ilman, että koronatartunnan saanut on määrätty tartuntatautilääkärin määräyksellä eristykseen.

Esityksen mukaan kaikki lääkärit voisivat kirjoittaa todistuksen, jolla voi hakea tartuntatautipäivärahaa. Tähän asti päivärahaa on voinut hakea vain kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautilääkärin tekemän todistuksen perusteella. Tartuntatautipäivärahaan olisi oikeus, jos työntekijällä on luotettavasti todettu covid-19 tartunta, eikä hän siitä johtuen voi tehdä ansiotyötään. Kotitesti ei riittäisi päivärahan saamiseen. Mikäli työntekijä voisi koronatartunnasta huolimatta tehdä työtään esimerkiksi etätyönä, ei oikeutta päivärahaan olisi.

Koronatartunnan ja työstä poissaolon tarpeen toteaisi lääkäri, joka voi olla töissä julkisella, yksityisellä tai työterveyshuollossa. Lääkäri kirjoittaisi todistuksen, josta ilmenee, että ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa luotettavasti todetun koronatartunnan vuoksi, koska tartuntariski on suuri. Todistuksesta tulisi ilmetä myös ajanjakso, jolla ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa.

Muutos koskisi myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajaa, jos lapsella on luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. Tässä tapauksessa lääkärintodistuksesta tulisi ilmetä aika, jolloin lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa.

Tartuntatautipäivärahan hakuaikaa ehdotetaan pidennettäväksi nykyisestä kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Laki ei koske koronalle altistuneita, mitä pidämme HALIssa puutteena. Altistuneiden työpoissaoloista koituu yhä merkittäviä taloudellisia seurauksia niin työnantajille kuin työntekijöille itselleen.

Lakiesityksestä järjestetään tällä viikolla kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin esityksen mukaan takautuvasti, eli uuden määräyksen mukaista tartuntatautipäivärahaa voisi saada, jos ansiotyöstä poissaolo tartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Hallituksen lakiesitys löytyy täältä.