HALI käy tällä hetkellä terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluita Sote ry:n (Tehy, SuPer, Erto) kanssa. Lisäksi terveyspalvelualan työehtosopimuksesta tehdään rinnakkaissopimus Terveyspalvelualan Unionin* kanssa.  

Työntekijäjärjestöt irtisanoivat sopimuksen 18.3., ja se on voimassa huhtikuun loppuun saakka. Jos uutta sopimusta ei saada aikaiseksi huhtikuun loppuun mennessä, toukokuun alussa siirrytään sopimuksettomaan tilaan. Tällöin työtaistelutoimenpiteet, kuten lakot ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto, ovat mahdollisia.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevat työnantajat työllistävät noin 25 000 työntekijää. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat yksityisellä terveyspalvelualalla toimivat työnantajat, kuten sairaalat, lääkäri- ja työterveysasemat, laboratoriot, kuntoutuslaitokset sekä veripalvelu.

HALI esitteli Sote ry:lle tavoitteensa neuvottelukierrokselle maaliskuun lopussa. HALIn tärkeänä tavoitteena on työehtosopimuksen ja neuvottelutoiminnan kehittäminen. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä terveyspalvelualan työehtosopimusta voitaisiin kehittää moderniksi työkaluksi työpaikoille. Se mahdollistaisi paremmin työntekijöiden ja työnantajien vaikuttamismahdollisuudet ja paikallisten tarpeiden huomioimisen. Tällä olisi myös työhyvinvointia lisäävä vaikutus.

HALIn työmarkkinajohtaja Kati Virtanen toteaa, että yhteisen näkemyksen löytäminen on tärkeää.

”Neuvotteluissa pyritään rakentavaan dialogiin sekä yhteisen tilannekuvan luomiseen. Sopimuksen pitää tukea terveyspalvelualan kehitystä. Jäsenemme tekevät paljon töitä alan veto- ja pitovoiman ylläpitämisen ja kehittämisen eteen. Tällä hetkellä ala on hyvässä tilanteessa, työpaikkoihin on hakijoita ja työntekijöiden työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Haluamme sopimuksilla tukea jäsentemme tekemää kehittämistyötä”, Virtanen sanoo. “Tavoitteenamme on, että terveyspalvelualan työehtosopimus olisi tulevaisuudessa selkeä, paikalliset tarpeet huomioiva sekä kaikille osapuolille oikeudenmukainen ja kannustava.”

Neuvottelut Sote ry:n kanssa jatkuvat keskiviikkona 17.4.

*Terveyspalvelualan Unioniin kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Kuntoutusalan Asiantuntijat KA, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL sekä Akavan sairaanhoitajat ja TAJA