14.3.2018

Työmarkkinakierros saatiin päätökseen

Hyvinvointialan kaikki viisi työehtosopimusta saatiin lopulta maaliin yleisen linjan mukaisilla ratkaisuilla. Haastavin neuvottelukierros oli yksityisellä sosiaalipalvelualalla, jossa loppumetreillä tarvittiin valtakunnansovittelijan apua.

Sopimuskausien pituudet Hyvinvointialan TES:eissä vaihtelevat 26 kuukauden ja 27 kuukauden välillä. Sopimusten sisältö ja tulevat palkankorotukset tiedetään siten pitkälle eteenpäin. Tämä luo osaltaan vakautta ja ennustettavuutta.

Tässä jäsenkirjeessä käydään läpi kunkin alakohtaisen TES:n pääsisältö ja palkankorotukset.

Järjestämme jäsenillemme maksuttomat TES-infot pää-TES-aloillamme 23. – 28.3. välisellä ajalla. Niiden ajat, paikat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät verkkosivuiltamme koulutuskalenterista.

TES-infoissa käydään tarkemmin läpi sovittujen TES-muutosten sisältö. Infojen koulutusmateriaali tulee myös liiton verkkosivuille. Samoin laskemme kunkin TES-ratkaisun osalta niiden tarkat kustannusvaikutukset vuositasolla muun muassa budjetointia ja asiakashintaneuvotteluita varten.

Myöhemmin keväällä tulemme järjestämään perinteisiä eri TES-alojen työsuhdekoulutuksia. Päivitämme pikaisesti koulutuskalenteriimme tiedot näistä Hyvinvointialan Tieto Oy:n työsuhdekoulutuksista.


Tiedote 31.2018

Hyvinvointialan liitto (HALI) ja Toimihenkilöliitto ERTO pääsivät 30.1.2018 neuvottelutulokseen sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Neuvottelutuloksen mukainen sopimus on tehty ajalle 1.2.2018–30.4.2020 eli 27 kuukaudelle.

Ratkaisu on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen suhteutettuna sopimuskauden pituuteen. Palkkoja korotetaan 1.5.2018 ja 15.2019, molempina ajankohtina 1,0 % yleiskorotuksella ja 0,8 % paikallisella erällä. Työehtosopimukseen tehtiin lisäksi tekstimuutoksia, joilla ei ole kustannusvaikutuksia. ERTOn hallinto ilmoittaa parin viikon kuluessa, hyväksyykö se neuvottelutuloksen.

Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat HALIn neljällä TES-alalla (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, ensihoito ja Työterveyslaitos). Kuten joulukuun jäsenkirjeessä kerroimme, kaikilla keskeisillä teollisuusaloilla ja eräillä palvelualoilla on jo saatu neuvoteltua uudet TES:t. Tehtyjen ratkaisujen palkankorotusten ja kustannusvaikutusten linja on ollut yhdenmukainen.

Yleensä sopimuskausi on ollut vähintään kaksivuotinen. Kahden vuoden aikana palkankorotusten taso on ollut yhteensä 3,2 %. Niiden kustannusvaikutus kahden vuoden ajalle on ollut yhteensä 2,2 %, johtuen siitä, että korotusten ajankohtaa on myöhennetty yleensä kahdella kuukaudella sopimuskauden alusta.

Korotuksista osa on TES-aloista riippuen sovittu joko paikallisesti tai käytetty palkkausjärjestelmien kehittämiseen tai kohdennettuihin taulukkopalkkakorotuksiin. HALIssa ja muissa työnantajaliitoissa on sitouduttu TES-koordinaatioon siten, että yleinen linja muodostaa palkankorotusten ja niiden kustannusvaikutuksen enimmäistason myös tulevissa TES-ratkaisuissa. Kaikki palkansaajaliitot eivät ole kuitenkaan toistaiseksi hyväksyneet tätä ajattelutapaa, vaan haluavat omalle TES-alalleen isompia korotuksia.

Neuvottelutilanne on haastavin sosiaalipalvelualalla. Pyrimme luonnollisesti siihen, että ratkaisut saadaan sovittua neuvottelupöydässä, vaikka neuvottelut jatkuvatkin helmikuun puolelle.

Näillä näkymin palkankorotuksia ei ole tulossa 1.2. alkaen, joten sopimusratkaisujen synnyttyä alan työnantajat ehtivät varautua korotusten toteuttamiseen. Työpaikoilla jatketaan muutoinkin nykyisten TES:ien mukaan toimimista, vaikka sopimusratkaisut eivät olekaan valmiina 31.1 mennessä. Sopimusten voimassaolo jatkuu TES-kirjausten mukaisesti, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tai neuvottelut todetaan päättyneiksi.

Pidämme jäsenistömme ajan tasalla tilanteesta.

Tuomas Mänttäri
työmarkkinajohtaja