Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat HALIn viidellä eri TES-alalla (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sosiaalialan järjestöt, ensihoito ja Työterveyslaitos).

Kuten joulukuun jäsenkirjeessä kerroimme, kaikilla keskeisillä teollisuusaloilla ja eräillä palvelualoilla on jo saatu neuvoteltua uudet TES:t. Tehtyjen ratkaisujen palkankorotusten ja kustannusvaikutusten linja on ollut yhdenmukainen.

Yleensä sopimuskausi on ollut vähintään kaksivuotinen. Kahden vuoden aikana palkankorotusten taso on ollut yhteensä 3,2 %. Niiden kustannusvaikutus kahden vuoden ajalle on ollut yhteensä 2,2 %, johtuen siitä, että korotusten ajankohtaa on myöhennetty yleensä kahdella kuukaudella sopimuskauden alusta.

Korotuksista osa on TES-aloista riippuen sovittu joko paikallisesti tai käytetty palkkausjärjestelmien kehittämiseen tai kohdennettuihin taulukkopalkkakorotuksiin. HALIssa ja muissa työnantajaliitoissa on sitouduttu TES-koordinaatioon siten, että yleinen linja muodostaa palkankorotusten ja niiden kustannusvaikutuksen enimmäistason myös tulevissa TES-ratkaisuissa. Kaikki palkansaajaliitot eivät ole kuitenkaan toistaiseksi hyväksyneet tätä ajattelutapaa, vaan haluavat omalle TES-alalleen isompia korotuksia.

Vielä on avoinna, onnistummeko löytämään neuvotteluratkaisut 31.1.2018 mennessä kaikilla HALIn TES-aloilla, vain onko jonkin alan osalta edessä sopimukseton tila ja aikanaan työrauhahäiriöiden mahdollisuus. Neuvottelutilanne on haastavin sosiaalipalvelualalla. Pyrimme luonnollisesti siihen, että ratkaisut saadaan sovittua neuvottelupöydässä vaikka neuvottelut jatkuisivatkin helmikuun puolelle.

Näillä näkymin palkankorotuksia ei ole tulossa vielä seuravan sopimuskauden alusta 1.2. alkaen, joten sopimusratkaisujen synnyttyä alan työnantajat ehtivät varautua korotusten toteuttamiseen. Työpaikoilla jatketaan muutoinkin nykyisten TES:ien mukaan toimimista, vaikka sopimusratkaisut eivät olisikaan valmiina 31.1 mennessä. Sopimusten voimassaolo jatkuu TES-kirjausten mukaisesti kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tai neuvottelut todetaan päättyneiksi.

Pidämme jäsenistömme ajan tasalla tilanteesta.

Tuomas Mänttäri
työmarkkinajohtaja