Terveyspalveluala on ollut vuonna 2017 yksi verottajan painopistetoimialoista. Tämä on näkynyt  verottajan toteuttamina palveluntuottajien tarkastuksina. Kiinnostus toimialaa kohtaa tulee jatkumaan myös tänä vuonna. Yhtenä verottajan toiminnan tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa alv-käytännöt ovat mahdollisimman selkeitä. Vuoden 2017 aikana annettiin muutamia toimialalle merkityksellisiä ratkaisuja.

KHO T 5909 14.11.2017

Ratkaisussa oli kysymys siitä, katsottiinko palveluntuottajan myyvän palveluja potilaille ammatinharjoittajan nimissä ja lukuun (välitystoimintana) vai katsottiinko palveluntuottajan myyvän palvelut potilaille yrityksen nimissä, ammatinharjoittajien lukuun. Palveluntuottajan tarjoama palvelukokonaisuus muodostui tyypillisesti useasta eri palvelusta, kuten ammatinharjoittajan vastaanotosta tai toimenpiteestä sekä lääkärikeskuksen tuottamasta diagnostiikasta ja muista sen tarjoamista lisäpalveluista.

Korkein hallinto-oikeus päätyi samaan ratkaisuun kuin keskusverolautakunta aiemmin omassa ennakkoratkaisussaan. Kysymyksessä oli taloudelliselta kannalta yksi yhtenäisestä suorituksesta koostuva liiketoimi, jota ei pitänyt jakaa keinotekoisesti osiin. Myyjänä toimi siis lääkärikeskus ja sen velvoitteeksi katsottiin arvonlisäveron tilittäminen. Merkitystä ei tapauksen olosuhteissa annettu sille, että ammatinharjoittaja vastasi itse palvelunsa hinnoittelusta tai palveluunsa kohdistuvista reklamaatioista eikä sille, kuka näytti myyntilaskulla palvelunmyyjältä.

Tarkemmin lainvoimaisesta ratkaisusta: KHO T 5909 14.11.2017

Muita korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

    • 2017/29 (jalkojenhoito, lääkärin lähete)
    • 2017/57 (poikkeukset myynnin verollisuudesta, konserni-emoyhtiö-tytäryhtiö)
    • 2017/86 (soveltamisala, liikuntapalvelut)
    • 2017/192 (optikon suorittama näöntutkimus)
    • 2017/193 (sairaankuljetuspalvelun edelleenmyynti osana palvelukokonaisuutta)

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu

Keskusverolautakunta on antanut syksyllä 2017 toimialalle mielenkiintoisen ennakkoratkaisun (KVL 2017/51), jonka etenemistä seuraamme tiiviisti. Kyseinen KVL:n ennakkoratkaisu ei ole lainvoimainen. Siitä on valitettu.