Hyvinvointiala HALI ry ja yksityiset sote-palveluntuottajat ovat pitkään odottaneet hoiva-avustajakoulutuksen vakinaistamista. Koulutuksen osalta sisällöillä on suuri merkitys sekä koulutuksen mielekkyydelle että asiakaslähtöisten palvelujen toteuttamiselle.

HALI kiittää sekä opetushallitusta että sosiaali- ja terveysministeriötä tämän kaiken mahdollistamisesta. STM tiedotti torstaina 8.10.2020, että se on antanut suosituksen hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa.

– OPH:n päätös poistaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalojen muodostumissäännön 1.11.2020 alkaen ja mahdollistaa näin laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen hoiva-avustajakoulutuksen. Suosituksen mukainen koulutus koostuu jatkossa kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta. Tätä koulutussisältöä tuettiin laajasti lupa- ja valvontaviranomaisten, koulutuksen järjestäjien, JHL:n ja HALIn toimesta, kertoo HALIn hoivasta ja osaamisesta vastaava johtaja Arja Laitinen

Hoiva-avustajia tarvitaan kipeästi tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Hoiva-avustajien työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen, kuten peseytymiseen, pukeutumiseen, ruokailuun, liikkumiseen, ulkoiluun ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Näiden tehtävien osalta hoiva-avustajien tekemä työ voidaan laskea hoivatyön välittömän työn mitoitukseen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolle on ollut tyypillistä, että aiemmin koko tutkinnon suorittaneet lähihoitajat ovat hakeutuneet myöhemmin suorittamaan ns. toisen osaamisalan.

– Muodostumissäännön purkaminen mahdollistaa myös sen, että lähihoitajatutkinnon suorittaneiden ammattihenkilöiden on entistä joustavampaa päivittää tai täydentää osaamistaan työelämän muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Nyt tehdyllä päätöksellä vahvistetaan osaamista ja ammatissa kehittymistä, jatkaa Laitinen.