Yle uutisoi (10.11.), että sairaanhoitopiirit pelkäävät joutuvansa kustantamaan yksityisten leikkaussalien virheet, mikäli kiireettömiä nukutusta vaativia leikkauksia voitaisiin tehdä myös päivystävien sairaaloiden ulkopuolella yksityisissä leikkaussaleissa. Hyvinvointiala HALI ry muistuttaa, että yksityiset erikoissairaanhoidon palvelut ovat erittäin korkealaatuisia ja vakavia komplikaatiota tai hoitovirheitä sattuu harvoin.

Yksityinen sektori tuottaa kaikkiaan yli 70 000 toimenpidettä vuodessa, ja sillä on käytössä noin 200 leikkaussalia noin 35 paikkakunnalla. Valtaosa yksityisen sektorin leikkaushoidoista on päiväkirurgiaa. Ns. vaativia leikkauksia tehdään yksityisellä sektorilla erittäin vähän.

– Vakavia komplikaatioita tai hoitovirheitä sattuu hyvin harvoin, mutta niiden mahdollisuus on olemassa sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa. Vain osa komplikaatioista johtuu itse toimenpiteestä, usein taustalla on jokin potilaaseen liittyvä seikka, sanoo johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki Hyvinvointiala HALI ry:stä.

Yksityinen erikoissairaanhoito tukee hoitotakuun mukaista hoidon saatavuutta

Valmisteilla olevassa lakimuutoksessa terveydenhuoltolakiin lisättäisiin pykälä, jolla varmistettaisiin päivystystoiminnan jatkuminen samanlaisena, kuin nykyisin. Vuonna 2017 kunnat ja kuntayhtymät ostivat erikoissairaanhoidon palveluita yksityiseltä noin 400 miljoonalla eurolla.

– Yksityisellä erikoissairaanhoidon palvelulla pystytään tukemaan tehokkaasti hoitotakuuaikojen mukaista hoidon saatavuutta. Tästä hyötyvät sekä asiakkaat että veronmaksajat, koska näin esimerkiksi vähennetään sairauslomia, Närkki sanoo.

Julkisella rahoituksella tuotettavien leikkaushoitojen tarve ja hinta määritellään aina sairaanhoitopiirissä tai kunnassa silloin, kun kyse on ostopalveluna tai palvelusetelillä tehtävistä leikkauksista. Tähän liittyvää lainsäädäntöä ei ole muutettu pitkään aikaan eikä sitä ole tarkoitus nytkään muuttaa.

Kaikille kansalaisille tarkoitettu päivystyspalvelu on mahdollista ja tarkoituksenmukaista toteuttaa ainoastaan julkisessa sairaalassa. Suomessa ei kannata pitää yllä kahta päällekkäistä päivystysjärjestelmää: yksityistä ja julkista. Erikoissairaanhoidon päivystyksen ylläpito on sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus ja sen kulut katetaan verovaroista.

– Kaikki vakavat komplikaatiot ja hoitovirheet hoidetaan tälläkin hetkellä julkisissa sairaaloissa eikä valmisteilla oleva lakiesitys tuo tähän muutosta. Kun potilas kotiutuu esimerkiksi päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen, hän on normaalien kaikille kansalaisille tarkoitettujen päivystyspalveluiden piirissä, olipa leikkaus tehty yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Erikoissairaanhoidon palveluiden todellista laatua mittaavat laaturekisterit käyttöön

Valmisteilla olevassa säädösmuutoksessa päivystävän sairaalan toiminnan reunaehdoksi asetettava puolen tunnin saavutettavuusaika on lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna perusteeton. Potilas on leikkaavan yksikön vastuulla niin julkisessa kuin yksityisessä yksikössä ollessaan.

– Suomessa tulisi saada mahdollisimman pian käyttöön erikoissairaanhoidon palveluiden todellista laatua mittaavat laaturekisterit ja mittarit, Närkki huomauttaa.

Valmisteilla oleva lakimuutos ei vaikuta sairaanhoitopiirien henkilöstöön eikä sairaanhoitopiireille tule varsinaisesti uusia nykyisestä poikkeavia vastuita, toisin kuin Ylen jutussa väitetään.

– Yksityisen sektorin erikoissairaanhoidon palvelut pystytään hoitamaan nykyisellä työvoimalla ja valmisteilla oleva lainmuutos ei merkitse yksityisen palveluksessa jo olevan henkilöstön lisäämistarvetta. Lainsäädäntömuutoksella varmistetaan yksityisen ja julkisen yhteistyön jatkuminen.

Hyvinvointiala HALI ry pitää tärkeänä, että kansalaisten hoidon saanti varmistetaan myös silloin, kun sairaanhoitopiirin omat voimavarat eivät siihen riitä. Siksi valmisteilla oleva terveydenhuoltolain muutos on saatettava voimaan mahdollisimman pian.