Hyvinvointiala HALI ry kiittää hallitusohjelmaneuvottelijoita pyynnöstä antaa näkemys sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden vahvistamisesta, erityistason palvelujen mahdollisuudesta tukea perustasoa, hoitotakuun kiristämisestä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön riittävyydestä.

Tiivistelmä

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen saatavuuden parantamiseksi hoitotakuuaikoja on lyhennettävä ja sosiaalipalveluihin luotava hoivatakuu. Niiden rajoissa pysyminen on varmistettava palvelusetelein tai ostopalveluin. Lisäksi ns. Kela-korvauksia on korotettava nykytasosta merkittävästi.
  •  Erityistason ja perustason palvelujen saumattomien palveluketjujen turvaamiseksi perustason asiakasohjauksesta vastaavalla on oltava laaja ymmärrys asiakkaan palvelujen tarpeesta. Tietojen pitää liikkua esteettömästi.
  • Hoitotakuuaikoja on kiristettävä merkittävästi, ja järjestäjät on velvoitettava niissä pysymiseen. Lisäksi on luotava hoivatakuu.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön riittävyys varmistetaan luomalla koko vaalikauden kestävä, monipuolinen ohjelma, joka sisältää muun muassa koulutuspaikkojen lisäämisen, muuntokoulutuksen ja lyhyemmän pätevöittävän koulutuksen kehittämisen ja yhden lukuvuoden mittaisen hoiva-avustajakoulutuksen vakiinnuttamisen, oppisopimuskoulutuksen kehittämisen sekä maahanmuuttajien työllistymisen helpottamisen. Perhevapaauudistus on toteutettava.

Lue liitteenä oleva Hyvinvointialan koko kirjallinen lausunto hallitusohjelman neuvottelijoille teemasta 7 ”Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi”