Kesätöiden haku käy kuumimmillaan. Samaan aikaan kun yhteisenä huolenamme ovat pienentyneet ikäluokat, on meillä mahdollisuus palkata kesäksi Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluun nuoria peruskoulusta, kymppiluokalta, lukiosta tai valmentavasta koulutuksesta.

Erityisesti hoiva-ala vaatii nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän työntekijöitä, kun hoivaa tarvitsevien ikääntyneiden aikuisten määrä Suomessa lisääntyy.

Kesä on meidän hetkemme!

Haastan jokaisen pohtimaan, miten hurmata nuoret innostumaan hoivatyöstä?

Haastan jokaisen pohtimaan, miten hurmata nuoret innostumaan hoivatyöstä, miten lisätä positiivista puhetta ja tehdä näkyväksi merkityksellinen arki ikääntyneen elämässä?

Palkataan nuoria tutustumaan hoivatyöhön, kohdataan jokainen nuori lämpimästi, ohjataan yhdessä hoivatyön ytimeen ja kannustetaan pienissä askelissa kohti uravalintaa sote-alalle.

Uravalinta voi olla kiinni yhdestä meistä, meidän eleistämme ja ilmeistämme. Me tarvitsemme lisää hoiva-avustajia, lähihoitajia ja sairaanhoitajia, jotka ovat ylpeitä tekemästään työstä. Tämä haaste on meidän yhteinen.