Hyvinvointiala HALI edellyttää, että sen kaikki jäsenyhteisöt toimivat lainsäädännön, lupaehtojen ja normien mukaisesti. Yleisesti hyväksyttyjä hoito- ja hoivakäytänteitä, asiakkaille annettuja lupauksia ja alan eettisiä ihmistä kunnioittavia toimintatapoja tulee noudattaa, samoin tehokasta omavalvontaa. Jäsenyhteisöissämme on tehty paljon toimintaa ja laatua parantavia toimenpiteitä ja tämä työ jatkuu.

On tärkeää, että Suomessa ikääntyneiden hoivalle asetetaan korkeat laatukriteerit ja palveluntuottajat niin yksityisellä kuin julkisella toimivat moitteettomasti ja laadukkaasti. Arvokkaan vanhuuden turvaaminen on koko yhteiskunnan yhteinen asia. Tähän tarvitaan rahan lisäksi laajaa yhteistyötä alan toimijoiden, julkisten ja yksityisen palveluntuottajien, kolmannen sektorin ja viranomaisten kesken sekä valvontaa, joka kohdistuu yhdenmukaisesti kaikkiin toimijoihin.

HALI ry ja jäsenyhteisöt ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin, jotka löydät alta

Hyvinvointialan eettiset ohjeet