HALI, SOSTE, Kuntaliitto, Arvoliitto ja Toimihenkilöliitto ERTO vaativat yhdessä jo kuukausi sitten, että myös palveluita tuottavia järjestöjä pitää tukea koronakriisin aikana. Eilen maan hallitus päätti suorista tuista, joita voivat hakea yritysten lisäksi myös palveluita tuotavat järjestöt.

Palveluita tuottaa kaikkiaan noin 1000 järjestöä, joista noin 800 toimii sosiaalialalla. Palvelutuotantoa ei toteuteta avustusrahalla, vaan pääosin Kelan, sairaanhoitopiirien tai kuntien ostopalveluina tai palveluseteillä.

Osa palvelutuottajajärjestöistä on joutunut koronakriisin vuoksi keskeyttämään toimintansa tai supistamaan sitä merkittävästi. Tämä on johtanut tulojen nopeaan vähenemiseen. Kiinteät kulut kuitenkin rasittavat taloutta. Kassakriisin uhka on todellinen.

Järjestöjen palvelutuotannon piirissä olevat asiakkaat tarvitsevat palveluita myös koronakriisin jälkeen. Tähän asti palveluita tuottavat järjestöt ovat olleet kriisitukien väliinputoajia: ne eivät ole olleet oikeutettuja yrityksille eivätkä järjestölähtöiselle toiminnalle tarkoitettuihin tukiin (STEA-tuki). HALI kiittää maan hallituksen eilistä päätöstä, joka osaltaan luo edellytyksiä järjestöjen palvelutuotannon jatkumiselle.

Lue HALIn ja muiden järjestöjen kannanotto 14.4.2020.