Toimialariippumaton kustannustuki eli ns. yleistuki on kovasti odotettu keino työpaikkojen ja yritysten pelastamiseksi. Noin joka neljäs HALIn jäsenyhteisö olisi oikeutettu yleiseen kustannustukeen. Monet keskisuuret ja suuret palveluntuottajat tarvitsevat kuitenkin kustannustuen lisäksi erillisiä toimia.

Hallituksen viime viikolla julkaiseman suunnitelman mukaan Valtiokonttori maksaisi hakemusten perusteella tukea yrityksille, joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia, kuten kiinteät kulut ja palkat. Kustannustukea saisi kahden kuukauden ajalta. Valittujen kuukausien liikevaihtoa verrattaisiin ensisijaisesti tuoreimpaan käytössä olevaan vertailuvuoden kuukauteen, mutta selvittelyssä on myös mahdollisuus käyttää pitempiä aikasarjoja.

Liikevaihdon pienentymistä ei korvata kokonaan, vaan vaikeasti sopeutettavia kustannuksia kompensoidaan jatkovalmistelussa tarkentuvalla prosenttiosuudella. Kustannustukea haettaisiin sähköisesti Valtiokonttorista.

Myös palveluntuottajajärjestöt ja -säätiöt olisivat oikeutettuja tähän tukeen. Tuki perustuisi hakijan omaan ilmoitukseen ja Verohallinnon tietoihin. Ensimmäiset kustannustuet saataneen myönnettyä kesäkuussa.

Joka neljäs HALIn jäsenyhteisö kustannustuen piiriin

Kustannustuen saamisen edellytyksenä oleva liikevaihdon pienentymisen määrä tarkentunee jatkovalmistelussa 25-50 prosentin välille. EK:n tuoreen kyselyn mukaan 28 prosenttia HALIn jäsenistä arvioi liikevaihdon olevan toukokuussa 2020 yli neljänneksen pienempi, kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Käytettävästä liikevaihtorajasta riippuen 14-28 prosenttia HALIn jäsenyhteisöistä olisi oikeutettu tähän yleiseen kustannustukeen.

Suurinta liikevaihdon pienentyminen on kuntoutuksessa, varhaiskasvatuksessa, suun terveydenhuollossa. Koronakriisi on iskenyt niin HALIn pieniin kuin suuriinkin jäsenyhteisöihin. Yleinen kustannustuki on suhteellisesti merkittävämpi pienille toimijoille, koska avustuksen enimmäismäärä asettunee 100 000 – 200 000 euron tasolle.

Koronakriisi on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia ongelmia myös useille keskisuurille ja suurille HALIn jäsenyhteisöille. Moni HALIn jäsenyhteisö arvioi, että toiminta on vaarassa loppua kokonaan ilman riittävää yhteiskunnan tukea.

HALIn mukaan yleisen kustannustuen lisäksi tarvitaan myös erillinen harkinnanvarainen tuki keskisuurille ja suurille palveluntuottajille, jotta niiden tuottamien sote- ja varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus sekä työllistämisedellytykset voidaan turvata.