Ammattijärjestö JHL on tänään ilmoittanut poliittisesta mielenilmauksesta, joka pidetään 1.2. klo 11.00–15.00. Mielenilmauksen syyksi JHL on ilmoittanut Suomen hallituksen ajamat työelämäuudistukset.

Mielenilmaus koskee kaikkia JHL:n sopimusaloja, joten se kohdistuu myös osaan HALIn jäsentyönantajista. Alta löydät listattuna ohjeet poliittisen mielenilmauksen varalle.

Ohjeet poliittisen mielenilmauksen varalle

  • Poliittinen mielenilmaus on laillinen Suomessa. Työntekijä voi laillisesti poistua työpaikalta kesken työvuoron tai olla tulematta lainkaan työvuoroon osallistuakseen mielenilmaukseen poliittista päättäjää kohtaan. Koska mielenilmaus ei kohdistu työehtosopimukseen eikä siinä esitetä työehtosopimusta koskevia vaatimuksia, on mielenilmaus laillinen.
  • Poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta. Työntekijän pitää kuitenkin ilmoittaa poissaolostaan työnantajalle samoin kuin muistakin laillisista poissaoloista. Poissaolon ajalta ei makseta palkkaa.
  • Koska kyse on laillisesta mielenilmauksesta, työntekijään ei saa kohdistaa haitallisia seuraamuksia osallistumisen vuoksi. Mielenilmaukseen osallistuminen ei esimerkiksi ole irtisanomisperuste tai syy antaa varoitusta työntekijälle.
  • Jos osa työhaluisista työntekijöistä jää ilman työtä sen takia, että töiden järjestäminen ei onnistu mielenilmaukseen osallistuvien poissaolon vuoksi, kyseisille työntekijöille on maksettava palkka myös siltä ajalta, kun he ovat ilman työtä.
  • Jos työntekijän poissaolo johtuu poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisen lisäksi myös jostain muusta syystä, kuten sairaudesta tai vuosilomasta, noudatetaan ns. aikaprioriteettiperiaatetta. Sen mukaan poissaolon syyksi katsotaan se syy, joka on ilmennyt ensin, ja palkanmaksuvelvollisuus määräytyy sen perusteella.

Apua ongelmatilanteissa saat HALIn jäsenneuvonnasta. Neuvonta neuvoo puhelimitse maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-14 numerossa 09 1728 5550. Sähköpostitse neuvonta on avoinna joka arkipäivä osoitteessa tyosuhdeneuvonta@hyvinvointiala.fi.