HALIn jäsenkyselyn mukaan yli 450 yksityisen sote-alan työntekijää on hakenut ensimmäisen rokotteensa sen jälkeen, kun tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta päätettiin joulukuussa. Tällä hetkellä kokonaan rokottamattomia on yhä noin tuhat kyselyn piirissä olleiden yli 55 000 työntekijän joukossa. Tartuntatautilain väliaikainen muutos astui voimaan kuun vaihteessa.

− Rokottautumisvelvoite on lisännyt sote-alan työntekijöiden rokotuskattavuutta selvästi. Kyselyyn vastanneiden sote-yritysten ja -järjestöjen piirissä oli aiemmin noin 1 500 rokottamatonta työntekijää. Näistä lähes kolmannes on hakenut ensimmäisen rokotteensa sen jälkeen, kun uudesta velvoitteesta päätettiin, toteaa Hyvinvointiala HALI ry:n asiantuntija Joel Kuuva.

Toisaalta uusi laki vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen. Kyselyyn osallistuneista 16 prosenttia vastaa, että asiakasturvallisuus tai kyky tuottaa palveluja on vaarantunut, ja runsaat 240 työntekijää on jouduttu siirtämään toisiin tehtäviin puutteellisen rokotussuojan takia. Vastaajat arvioivat, että seuraavan kuukauden aikana lähes 800 työntekijää joudutaan siirtämään toisiin tehtäviin. HALI katsoo, että tilanne korostaa tarvetta ottaa nopeasti käyttöön työvoimapulaa helpottavia keinoja.

− Meillä on olemassa tapoja lisätä työvoimaa heti. Nämä keinot eivät vaadi lainmuutoksia. Turhasta sääntelystä tulee päästä eroon, hoiva-avustajia pitää pystyä hyödyntämään kunnolla ja näyttökoe kansainvälisille osaajille pitää saada heti käyttöön, HALIn terveyspalvelujen johtaja Hanna-Maija Kause sanoo.

− Kaikkien toimijoiden pitää suhtautua vakavasti lain toimeenpanoon. Julkiselta puolelta joistain suurista kaupungeista tulleet tiedot siitä, että henkilöstöpulan takia lain noudattamisessa oikaistaisiin, ovat huolestuttavia. Lain on koskettava samalla tavalla kaikkia, Kause jatkaa.

Avoimia kysymyksiä siitä, miten lakia sovelletaan työpaikoilla, on sote-toimijoiden keskuudessa vielä runsaasti. Kause huomauttaa, että sosiaali- ja terveysministeriöstä ja muilta viranomaisilta on saatava lain soveltamisen avuksi nykyistä tarkemmat ohjeet.

Yksityisen sote-alan työpaikoilla rokotuskattavuus on hyvä, mutta kaikissa ammattiryhmissä on myös täysin rokottamattomia työntekijöitä. Rokotevelvoite koskee hoitajien ja lääkäreiden lisäksi kaikkia sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöitä, jotka työskentelevät koronaviruksen vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaitten kanssa.

− Kyselyyn vastanneiden organisaatioiden työntekijöistä 1,8 prosenttia on rokottamattomia, Joel Kuuva kertoo.

− Valtaosa organisaatioista ja työntekijöistä toimii esimerkillisesti, ja rokotuskattavuuden nostamiseksi on tehty lukuisia toimenpiteitä. Rokottautumisesta on esimerkiksi tiedotettu usealla kielellä ja järjestetty keskustelutuokioita. Rokottautuminen työajalla on myös mahdollistettu, Hanna-Maija Kause sanoo.

Rokotekattavuuskyselyyn vastasi 300 HALIn jäsenyritystä ja -järjestöä, joista 254:llä oli tietoa työntekijöidensä rokotuskattavuudesta. Näiden vastaajien piirissä oli runsaat 55 000 työntekijää. Kyselyn vastausaika oli 21.–27.1.2022.