Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira julkaisi vuonna 2015 sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2016-2019. Joulukuussa 2017 Valvira päivitti tätä ohjelmaa vuodelle 2018.

Valvonnan perusteet ja tavoitteet nojaavat hallitusohjelmaan. Painopiste on omavalvonnan edistämisessä, tukemisessa ja varmistamisessa. Toisena keskeisenä tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon horisontaalista ja vertikaalista integraatiota sote-uudistuksessa.

Vuonna 2018 valvonnan kohteita ovat

  1. erikoissairaanhoidon ja päivystyksen työnjako ja keskittäminen,
  2. kiireettömään hoitoon pääsy sekä lastensuojelun, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräajat,
  3. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut,
  4. vankiterveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto,
  5. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,
  6. vammaispalvelut sekä
  7. ikäihmisten kotiin annettavat palvelut

Valviran palvelulupaus perustuu Valviran perustehtävään sekä STM:n uudistuneeseen strategiaan. Viraston palvelulupaus on:

  • Laajennamme sähköisiä palvelujamme ja helpotamme asiointia kanssamme
  • Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti
  • Hoidamme potilas-, asiakas- ja elinympäristön turvallisuutta vakavimmin uhkaavat asiat aina ensin

Sote-uudistuksen myötä tullaan uudistamaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta. Nykyisestä lupa- ja ilmoitusjärjestelmästä tullaan siirtymään ns. rekisteröintijärjestelmään eduskunnan käsittelyssä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotantoa koskevan lakiesityksen mukaisesti. Vuoden 2020 alussa tulee aloittamaan uusi valtionneuvoston alaisuudessa toimiva poikkihallinnollinen valtion lupa- ja valvontavirasto Luova.

Lisätiedot:

johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, 0400 436438