1.2.2018 voimaan tulleen TES-ratkaisun mukaisesti kaikkien TES:n piirissä olevien työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi-, tunti- ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2019 1,34 %

• Palkkataulukot, joihin korotus on laskettu mukaan, löytyvät TES:n sivulta 43.

• Työntekijän henkilökohtaista kuukausipalkkaa korotetaan eli taulukkopalkkaa ja taulukkopalkan päälle mahdollisesti maksettavaa kiinteää lisää kuten tehtäväkohtaista lisää, henkilökohtaista pätevyyslisää tai siirtymälisää korotetaan ko. %:lla.

• Palkankorotus koskee myös sopimuspalkkaista työntekijää, jos työntekijään sovelletaan työehtosopimusta

• Tuntipalkkaisen työntekijän tuntipalkkaa korotetaan vastaavasti.

• Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotettiin kerralla jo sopimuskauden alussa, joten niihin ei tule nyt muutoksia.

Sosiaalipalvelualan palkkaryhmien alarajakorotukset 1.6.2019

Sosiaalipalvelualan kuuden eri palkkaryhmän A – F vähimmäistasoihin tehdään 1.6.2019 1,0 % suuruinen korotus ja näistä tasoista muodostuvat uudet ko. palkkaryhmän vähimmäistasot. 1.6. ei koroteta muita taulukkopalkkoja.

Vähimmäistason korotukset voivat johtaa siihen, että työntekijöille aiemman vähimmäistaulukkopalkan päälle kuukausittain maksettu palkanosa voi pienentyä, ellei kyse ole TES:n palkkasopimuksen mukaisesta tehtäväkohtaisesta lisästä tai henkilökohtaisesta pätevyyslisästä. Ne säilyvät entisin euro- tai prosenttimäärin.
1.6.2019 voimaan tulevat uudet palkkataulukot löytyvät TES:n sivulta 44. Kunkin palkkaryhmän uusi vähimmäispalkkataso on merkitty taulukkoon tummennetulla rivillä ja ko. vaativuusryhmän kirjaimella.