1.2.2018 voimaan tulleessa terveyspalvelualan työehtosopimuksessa sovittiin, että työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien 1,74%: a.

1,74 %:n korotus palkkaan tulee kaikille terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Palkkataulukot nousevat 1.4.2019 ja samasta ajankohdasta lukien työntekijöiden sovitut henkilökohtaiset palkat nousevat samalla prosentilla.

Työntekijän henkilökohtainen palkka voi terveyspalvelualalla muodostua taulukkopalkasta, mahdollisesta tehtäväkohtaisesta erityistekijälisästä sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. Kaikkia edellä mainittuja palkanosia korotetaan 1,74%:a 1.4.2019 lukien.

Palkankorotus koskee myös ns. sopimuspalkkaisia työntekijöitä, joihin sovelletaan terveyspalvelualan työehtosopimusta. Sopimuspalkkaisten työntekijöiden sovittu palkka nousee 1,74%:a 1.4.2019 lukien.

Myös tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkaa tulee korottaa vastaavasti.
Henkilöstön edustajien korvauksiin ei tule korotusta vaan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille maksettavat korvaukset pysyvät samoina kuin ne ovat olleet 1.4.2018 lukien.