Selvästi useampi kuin joka kolmas lausunnon antajista näkee hallituksen sote-esityksessä ongelmia siinä, että esitys pyrkii rajoittamaan ostopalveluja. HALI käy lausuntoja läpi parhaillaan. Lausunnoista on luettu nyt puolet.

Lausunnonantajat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti siihen, että monituottajuus parantaa palvelujen saatavuutta tai yhdenvertaisuutta.

– Tämä on tärkeä huomio. Kunnat tai kuntayhtymät ovat usein hankkineet palveluja juuri näistä syistä. Ostopalvelujen myötä on paitsi purettu omia jonoja ja kiritetty omaa palvelutuotantoa, myös haettu kokonaan uusia toimintatapoja saatavuuden parantamiseksi, sanoo HALI:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen on keskeisimpiä sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita.

– Sote-uudistuksessa on jatkettava toimivia yhteistyörakenteita julkisten ja yksityisten välillä ja kehitettävä uusia. Kaikki resurssit ja innovointivoima tarvitaan selättämään nykyjärjestelmän ongelmat. On vaikea käsittää, miksi yritysten ja järjestöjen tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia halutaan sen sijaan karsia, Rajakangas ihmettelee.

HALI tulee muodostamaan oman lausuntokoosteen perustuen kaikkiin annettuihin lausuntoihin. Lausuntokooste sekä muut sote-uudistusta koskevat materiaalit löytyvät jatkossa HALIn sote-sivustolta.