Hyvinvointiala HALI ry on tyytyväinen, että sote-lakien valmistelu etenee. Lakipaketti ei ole täydellinen, mutta se luo rakenteet, joissa on mahdollista päästä sote-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin:

  • Järjestämisvastuu siirtyy suuremmille yksiköille. Maakunnat ovat vahvempia järjestäjiä ja vastuunkantajia, kuin sadat kunnalliset toimijat. Myös paremmalle hankintaosaamiselle on hyvät edellytykset.
  • Valinnanvapaus voi tuoda kaikkien kansalaisten saataville useampia vaihtoehtoja, joista valita. Tällöin palvelujen yhdenvertaisempi saatavuus paranee.
  • Valinnanvapaus tuo järjestelmään myös kilpailuelementin. Se kannustaa tuottajien toiminnan läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden lisäämiseen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen julkisesti rahoitetuissa sote-palveluissa. Tämä auttaa kustannuskasvun taittamistavoitteen saavuttamisessa.Kun nämä elementit tuodaan julkisesti rahoitettuun sote-järjestelmään, loppu on kiinni toteutuksesta.

– Valmistelu maakunnissa ja ministeriöissä on voinut edetä vain tiettyyn pisteeseen saakka, koska on jouduttu odottamaan eduskunnan ratkaisuja. Nyt maali on hieman lähempänä, sanoo toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas Hyvinvointiala HALI ry:stä.

– Pitää muistaa, että sote-palvelujen järjestämisvastuu ja valvonta ovat jatkossakin julkisen tahon käsissä. Järjestelmää pitää luonnollisesti kehittää koko ajan, joten seuraavalle vaalikaudellekin jää runsaasti tehtävää, hän jatkaa.

Ihmisten ja palveluntuottajien epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta on ollut yhteinen. Toimintaympäristö alkaa vihdoin selkeytyä.

– Odotamme nyt pikaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysvaliokunnalta. Asiaa on puitu myös siellä koko vaalikausi. Tätä uudistusta on tehty useilla hallituskokoonpanoilla, parlamentaarisesti ja ilman jo toistakymmentä vuotta. Nyt on päätösten aika. Sote pitää saada eduskunnan täysistunnon käsittelyyn viipymättä, jotta se ehditään käsitellä ennen istuntotaukoa, Rajakangas sanoo.