Yksityinen sote-ala on tuottanut merkittävän määrän uusista työpaikoista vuosina 2017 ja 2018, selviää TEM:n tuoreesta toimialaraportista. Sen mukaan sote-alan yritysten henkilöstömäärä oli noin 80 000 työntekijää vuonna 2018, mikä on yli 4 300 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko yksityisen toimialan merkittävyys kasvaa entisestään, kun lukuihin lisätään sote-alan järjestölähtöinen toiminta. Sote-alan työvoimapula on kuitenkin johtanut merkittäviin rekrytointiongelmiin. Hallitukselta tarvitaan toimia, jotta työpaikkojen ja alueellisen elinvoiman kasvu jatkuu.

Sote-yritysten alueellinen merkitys on suuri

Sote-yritysten alueellinen kattavuus on kehittynyt positiivisesti. Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla yritysten toimipaikat ovat lisääntyneet kymmenittäin. Muissa maakunnissa toimipaikkojen määrä on pysynyt varsin tasaisena. Esimerkiksi Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa sote-yrityksillä on noin tuhat toimipaikkaa kummassakin ja Ahvenanmaallakin noin sata. Toimialaraportin mukaan vuonna 2018 sote-yrityksiä oli 18 196 ja toimipaikkoja niillä oli yhteensä 21 195 kappaletta.

– Sote-yritykset kuuluvat suurimpiin työllistäjiin monella paikkakunnalla. Merkittävä osa uusista työpaikoista syntyy niihin. Ne ovat myös monen paikallisen kiinteistöhuolto- ja elintarvikeyrityksen asiakkaita. Sote-yritysten työpaikat ja verotulot ovat kullanarvoisia monille kunnille, toteaa Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Hallitukselta tarvitaan pikaisia toimia palvelujen turvaamiseksi

TEM:n raportin mukaan yksityisen sote-alan hyvällä työllisyyskehityksellä on mustia pilviä edessään. Sote-alalle tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana jopa 200 000 uutta työntekijää korvaamaan eläköityminen, kasvava palvelutarve ja hoivan henkilöstömitoituksen nousu. Sote-alan työvoimapula on johtanut vakaviin rekrytointiongelmiin. Raportin mukaan lähes joka toinen sote-alan toimipaikka on kokenut rekrytointiongelmia vuonna 2018.

– Työvoimapula uhkaa hyvinvointivaltion ydintä. Hallituksen on osoitettava sote-alan koulutukseen lisää paikkoja, vakinaistettava hoiva-avustajakoulutus ja edistettävä pätevöitymiskoulutuksia ja tutkintojen tunnustamista. Hallitus ei saa jäädä tuleen makaamaan, painottaa Rajakangas.