Milloin viimeksi pysähdyit miettimään, mikä sinulle on tärkeää? Entäpä mikä tuo sinulle elämäniloa? Tai mikä tekee arjestasi mielekkään ja merkityksellisen? Nämä asiat saattavat myös muuttua vuosien saatossa. Siksi kysymyksiin on hyvä palata aika ajoin. Entä onko sinulla aikaa, tahtoa ja voimia näille tärkeille ja elämäniloa tuottaville asioille?

Monille hyvä arki muodostuu itsestä huolehtimisesta ja asioista, jotka tuottavat iloa. Hoivakodeissa asukkaat tarvitsevat ohjausta, tukea tai apua arjessa selvitymiseen ja hyvinvointinsa tukemiseen, kuten ravitsemukseen, henkilökohtaiseen hygieniaan ja lääkehoitoon. Hyvään arkeen kuuluu, että jokainen voi itse vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin ja palveluihin sekä yhteisiin asioihin esimerkiksi asukaskokouksissa.

Hyvä arki on hyviä suhteita toisiin ihmisiin: puolisoon, perheeseen, ystäviin tai yhteisöön. Se on toista kunnioittavaa ja arvostavaa kohtaamista ja kohtaantumista.

Moni tarvitsee tukea ja apua myös ilon asioissa. Elämäniloa tuovat asiat ovat jokaiselle yksilöllisiä. Jotta me hoivakodeissa pystyisimme olemaan asukkaidemme tukena luomassa merkityksellisiä hetkiä, meidän on tiedettävä, mikä asukkaita ilahduttaa. Asukkaiden elämän historiaa ja heille mielekkäitä asioita onkin hyödyllistä kartoittaa heti hoitosuhteen alussa elämänkaarihaastattelulla. Lisäksi jokaiselle asukkaalle voidaan laatia yhdessä hänen kanssaan oman elämänilon taulu, joka on täytetty iloa tuovilla asioilla.

Vain harvat ihmisten toiveista ovat liian vaativia toteutettaviksi

Iso osa asukkaille iloa ja hyvää mieltä tuottavista asioista on helppo toteuttaa päivittäin. Toiset vaativat vähän enemmän suunnittelua ja joissakin tarvitaan omaisten apua. Vain harvat toiveista ovat liian vaativia toteutettaviksi. Halaus, jalkapallo-ottelu, valkovuokot, perhe, lapsenlapset, huulipuna, musiikki, kahvit Hakaniemen torilla, onkiretki – tässä muutamia esimerkkejä elämäniloa tuottavista asioista.

Iloa tuovat paljon myös yhteisölliset tapahtumat – kuten muisteluryhmät, yhteiset lauluhetket, konsertit ja jumpat. On sanottu, että ihminen voi löytää inhimillistä kasvua olemalla yhteydessä toisiinsa. Siksi on tärkeää, että jokaisella asukkaalla on mahdollisuus jakaa ilahduttavia kokemuksia yhdessä muiden kanssa.

Iloa asukkaan jokapäiväiseen elämään voi tuoda myös jokainen työntekijä, omainen, ystävä tai muu läheinen antamalla asukkaalle hetkittäin enemmän kuin hän osaa odottaa.

Iloa asukkaan elämään voi tuoda jokainen työntekijä, omainen, ystävä tai muu läheinen antamalla asukkaalle hetkittäin enemmän kuin hän osaa odottaa.

Juuri tällainen nostaa ilon pintaan ja saa tuntemaan itsensä huomatuksi ja arvostetuksi ihmiseksi. Jaettu ilo on moninkertainen ilo.

Asukkaiden elämäniloa hoivakodeissa ovat rakentamassa monet ammattilaiset, kuten lähi- ja sairaanhoitajat, sosionomit, kokit, laitoshuoltajat, lääkärit, fysioterapeutit, huoltomiehet ja myös erilaiset harrastustoimintojen vetäjät.

Meillä Hoitokoti Päiväkummussa joukkoon kuuluvat muun muassa hoivamuusikko ja kuvataideohjaaja. On tärkeää, että jokainen työntekijä hahmottaa oman roolinsa asukkaiden hyvän arjen rakentamisessa. Moniammatillinen tiimi mahdollistaa osaltaan asukkaillemme laadukasta ja sisältörikasta elämää. Päivämme muodostuu useista kohtaamisista. Muistetaan ottaa se hetki ja kohdata toisemme.

Kirjoittaja Anne Kangas on Hoitokoti Päiväkummun toimitusjohtaja ja yrittäjä.  Hoitokoti Päiväkummun toiminta on pohjautunut koko sen lähes 20 vuotisen historian ajan Elämänilon toimintafilosofiaan. Annelle itselleen elämäniloa tuovat lapset, luonnossa liikkuminen ja merkityksellinen työ.