HALIn Arja Laitisen mukaan tiekartan toimet eivät ole riittäviä mutta välttämätön alku. 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi keskiviikkona vuosille 2022─2027 strategisen tiekartan, jonka tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Tiekartta on osa poikkihallinnollista strategista ohjelmaa, joka käynnistettiin syksyllä 2021 selvittämään, miten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden haasteeseen voidaan vastata. 

Hyvinvointiala HALI ry:n johtaja (hoiva ja osaaminen) Arja Laitinen käytti puheenvuoron STM:n tiedotustilaisuudessa: 

”On hyvä, että olemme yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa sopineet työnjakoon liittyvistä linjauksista. Ne ovat välttämätön alku kohti riittävää hoivaa ja turvaa, jota vanhuksemme ansaitsevat. Olen kuitenkin huolissani siitä, miten näitä linjauksia pystytään käytännössä viemään hoivakotien arkeen. Laki mahdollistaa jo nyt kaiken ministerin sanoman, mutta ongelmana meillä on lupaviranomaisten omat, lakia selkeästi tiukemmat vaatimukset”, Laitinen sanoi. 

Valvira ja aluehallintaviranomaiset eivät olleet työryhmässä mukana, ja ilman heidän sitoutumistaan annettuihin linjauksiin toimet eivät Laitisen mukaan ole riittäviä. Tiekartta on hänen mukaansa kuitenkin välttämätön alku. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen voit lukea täältä.

Arja Laitisen löydät linkitettynä kokonaisuudessaan.

Arja Laitisen puhe

tiekartta-laitisen-puhe.pdf, 111 kt, 15.2.2023

pdf