Koronakriisin aikana erilaisten suojavarusteiden, kuten hengityssuojien, kysyntä on suorastaan räjähtänyt. Kaikilla palveluntuottajilla on ollut suojavarusteita varastoissaan normaalikulutuksen tarpeisiin. Kyseiset varastot ovat nyt tyhjenemässä.

Alan toimijat ovat yrittäneet hankkia tarvittavia suojavarusteita koko ajan lisää. Maailmanlaajuisesti kasvaneen kysynnän takia myyjillä ja maahantuojilla on ilmennyt jo yli kuukauden ajan merkittäviä ongelmia näiden tarvikkeiden toimittamisessa.

Suomessa on varauduttu poikkeusoloihin huoltovarmuusjärjestelmällä. Suojavälineiden saatavuusongelmien vuoksi valtioneuvosto teki 23.3.2020 päätöksen Huoltovarmuuskeskuksen varastojen hyödyntämisestä. Tämä päätös on historiallinen, mutta erittäin tarpeellinen.

Huoltovarmuuskeskuksen materiaalit on tarkoitettu käyttöönotettavaksi vasta viime kädessä: sen jälkeen, kun kaikki muut keinot on käytetty. Tämä periaate koskee yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia.

Suojamateriaalit jaetaan huoltovarmuusvarastoista erityisvastuualueiden kautta sote-palveluista vastuullisille järjestäjätahoille: sairaanhoitopiireille, sote-kuntayhtymille ja peruskunnille. Niiden kautta kyseiset materiaalit luovutetaan tarpeen mukaan eri palveluntuottajille, niin julkisille kuin yksityisille.

Kaikissa sairaanhoitopiireissä ja kunnissa ei ole valitettavasti tiedostettu, että myös yksityisillä palveluntuottajilla on oikeus saada Huoltovarmuuskeskuksen varastoista toimitettuja suojamateriaaleja.

Kaikissa sairaanhoitopiireissä ja kunnissa ei ole tiedostettu, että myös yksityisillä palveluntuottajilla on oikeus saada Huoltovarmuuskeskuksen varastoista toimitettuja suojamateriaaleja.

STM lähetti HALIn pyynnöstä erityisvastuualueiden logistiikkakeskuksille, sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreille ja lupaviranomaisille ”paimenkirjeen” asiasta torstaina 9.4.2020. Toivottavasti kyseisten materiaalien saatavuus jatkossa paranee.