STM julkaisi 30.6.2020 Kuntainfon, jossa se otti kantaa koronavirukselta suojautumisen aiheuttamien kustannusten korvaamiseen. Ministeriön näkemyksen mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien pitäisi korvata myös yksityisen sektorin toimijoille koronapandemialta suojautumisen kustannuksia.

STM esittää, että tarvittaessa sopimuksia on avattava ja asiasta on neuvoteltava paikallisesti. Ministeriö muistuttaa tiedotteessaan, että kunnat saivat valtion neljännessä lisätalousarviossa tukea 1,4 miljardia euroa, josta osa sisältää myös suojainkustannuksia.

– Hyvinvointiala HALI ry on ja kauan vaatinut koronapandemian edellyttämän suojautumisen lisäkustannusten korvaamista myös yksityisen sektorin palveluntuottajille. On perusteltua ja oikeudenmukaista, että myös kunnille ja kuntayhtymille hyvinvointipalveluita tuottaville yksityiselle toimijoille korvataan suojautumisesta aiheutuneita kustannuksia samoin perustein kuin kunnallisillekin palveluntuottajille, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n elinkeinopolitiikan johtaja Ismo Partanen.

STM:n Kuntainfon mukaan yksityisten palvelutuottajien pitäisi neuvotella paikallisesti kyseisten kustannusten korvaamisesta – ensisijaisesti järjestämisvastuussa olevien tahojen eli kuntien ja kuntayhtymien kanssa. HALIn mielestä suojamateriaalien korvaamisesta ja korvausperusteista pitää tehdä kansallinen päätös tai antaa suositus. Se turvaisi palvelutuottajien yhdenvertaisuuden ja olisi hallinnollisesti tehokkain tapa asian järjestämiseksi.

– Ei ole tarkoituksenmukaista, että jokainen yritys ja yhdistys neuvottelisi erikseen suojamateriaalikustannusten korvaamisesta ja niiden perusteista satojen kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kuntia ja kuntayhtymiä edustava Suomen Kuntaliitto voisi olla aktiivinen tämän asian hoitamisessa pois päiväjärjestyksestä, esittää Partanen.

Hyvinvointiala HALI ry voisi neuvotella koko alan puolesta selkeistä korvausperusteista STM:n ja Kuntaliiton kanssa. Tämän jälkeen Kuntaliitto voisi antaa jäsenkunnilleen oman suosituksensa korvausperusteista.

– Toki jokainen kunta ja kuntayhtymä päättäisi viime kädessä itsenäisesti kyseisten korvausten maksamisesta. Uskon, että valtaosa ellei jopa kaikki kunnat noudattaisivat Kuntaliiton ohjeellista suositusta, toteaa Partanen.