STM julkaisi 30.6.2020 Kuntainfon, jossa se otti kantaa koronavirukselta suojautumisen aiheuttamien kustannusten korvaamiseen. Ministeriön näkemyksen mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien tulisi korvata myös yksityisen sektorin toimijoille koronapandemialta suojautumisen kustannuksia.

STM muistuttaa tiedotteessaan, että kunnat saivat valtion neljännessä lisätalousarviossa tukea 1,4 miljardia euroa, josta osa sisältää myös suojainkustannuksia. Tiedotteessa todetaan myös, että hoidettavien yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi hoitavalla henkilökunnalla on oltava paikasta riippumatta asianmukiaset suojavarusteet.

Suojainten käyttötarve on kasvanut muun muassa ministeriön antamien ohjeiden vuoksi. STM:n Kuntainfon viesti luo osaltaan yksityisille toimijoille perusteen laskuttaa kunnilta ja kuntayhtymiltä koronapandemian aiheuttamia suojautumisen kustannuksia.

HALI on esittänyt, vaatinut ja neuvotellut jo kuukausia koronapandemian edellyttämän suojautumisen lisäkustannusten korvaamisesta myös yksityisen sektorin palveluntuottajille. Olemme esitelleet näkemyksiämme sekä STM:n virkamiehille, vastuuministereille sekä Suomen Kuntaliitolle ja median edustajille.

HALIn tiedote Yksityisellä sote-sektorilla jo noin 60 miljoonan euron suojamateriaalikustannukset – kansallinen korvauspäätös tarvitaan nopeasti julkaistiin 4.6.2020.

Elinkeinoelämän järjestöt EK, SY HALI ja LPY vetosivat aiheesta yhteisellä kannanotolla päättäjiin 17.6. Tiedote vetoomuksesta julkaistiin 22.6.2020.

HALIn näkemyksen mukaan suojamateriaalien korvaamisesta ja korvausperusteista pitää tehdä kansallinen päätös. Se turvaisi palvelutuottajien yhdenvertaisuuden ja olisi hallinnollisesti tehokkain tapa asian järjestämiseksi. Olemme esittäneet, että kuntia ja kuntayhtymiä edustava Suomen Kuntaliitto olisi aktiivinen tämän asian hoitamisessa pois päiväjärjestyksestä.

Lue myös

HALIn uusin tiedote 2.7.2020:  STM oikeilla linjoilla suojamateriaalien korvausasiassa

STM:n kuntainfo 30.6.2020