SuPerilla ja Tehyllä on yllättäen täysin kielteinen kanta hoiva-avustajien käyttöön hoivatyössä. Tämä merkitsisi hoiva-avustajien siirtymistä hoivamitoituksen ulkopuolisiksi tukityöntekijöiksi, lähinnä siivoojiksi. Tämä tarkoittaa, että hoivatehtäviin kipeästi tarvittava lisätyövoiman saanti jäisi toteutumatta.

Vanhuspalvelulain ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen valmistelu tehtiin syksyllä 2019. Siinä saavutettiin kaikkien hoiva-alan toimijoiden kesken yhteisymmärrys siitä, että hoiva-avustajat lasketaan hoivahenkilöstömitoitukseen hoivatyön työaikaosuuden mukaisesti.

Työntekijäjärjestöt Tehy ja Super ovat kääntäneet nyt takkinsa. Niiden esittämä kanta tarkoittaisi toteutuessaan myös sitä, että HE 4/2020 (0,7:n lakisääteinen mitoitus ympärivuorokautisessa hoivassa) on palautettava ministeriöön uudelleen valmisteluun.  Lakiesityksessä on lähdetty siitä, että osa korotetusta hoito- ja hoivahenkilöstöstä ovat hoiva-avustajia – kuten nytkin.

– Tehyn ja Superin takinkääntö jo sovituissa asioissa on käsittämätöntä, jopa vastuutonta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tällä hetkellä huutava työvoimapula ja tarvitsemme nyt pikaisesti ratkaisuja, jotka tukevat hallituksen esitystä vanhusten asumispalveluiden henkilöstömitoituksen nostamiseksi, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Lupa- ja valvontaviranomaiset eri linjoilla SuPerin ja Tehyn kanssa

Hoiva-avustajakoulutuksen sisältöjä on työstetty opetushallituksen johdolla jo kuukausia. Laaja- ja monialainen työryhmä on koostunut lupa- ja valvontaviranomaisista, TEM:n ja STM:n virkamiehistä, koulutuksen järjestäjistä, tutkijoista, työntekijäjärjestöistä sekä julkisen ja yksityisen puolen työnantajajärjestöistä.

Hoiva-avustajien koulutusta pitää kehittää alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Hoiva-avustajakoulutusta pitää vahvistaa siten, että se perustuu lähihoitajatutkinnon moduuleihin. Näin toteutuu myös mahdollisuus jatkaa opintoja hoiva-avustajasta lähihoitajaksi. Tätä kaikki osapuolet ovat pitäneet tärkeänä.

– Valitettavaa on, että poikkeuksellisen epidemian vallitessa pöydälle on ilmaantunut asia, joka on ollut alan työelämän arkea jo vuosikymmenen. Palkansaajajärjestöjen nyt esittämä kannanotto on kaikilta osiltaan perusteeton, eikä se liity SuPerin tai Tehyn edustamien työntekijöiden työmarkkina-asemaan tai etuihin eikä edistä vanhushoivan resurssien lisäämistä, Rajakangas sanoo.

Lue Hyvinvointiala HALI ry:n 20.5.2020 antamana lisälausunto hoiva-avustajakoulutuksesta kokonaan