Hyvinvointiala HALI ry esitti viime vuonna ensihoitoon uutta toimintamallia nimellä LEK-palvelut, eli ”Laajennettu ensihoito- ja kotipalvelut”. Mallissa yksityiset ensihoitopalvelun tuottajat tuottaisivat ensihoitotehtävät, potilassiirtoja sekä kiireellisen kotisairaanhoidon tehtäviä. Nämä ovat kaikki palveluja, jotka kokonaisuudessaan luontevasti kuuluvat ensihoitajien työtehtäviin ja toimintaympäristöön.

Viime aikoina on ollut esillä useita esimerkkejä ensihoidon uusista tuulista. Monilla alueilla on selvitelty ja kokeiltu malleja, joissa yhdistetään ensihoito ja kotiin vietäviä palveluja. Tavoitteena on ollut vähentää erityisesti ikäihmisten kuljettamista turhaan päivystykseen ja takaisin kotiin.

Harmillista kuitenkin, että suunnitteilla olevissa tai kokeilluissa malleissa ei ole ollut mukana yksityisiä ensihoitoyrityksiä. Ensihoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa voi ja kannattaa hyödyntää myös yksityisten ensihoitoyritysten osaamista ja resursseja, jotta ensihoitoa voitaisiin tuottaa entistä kustannustehokkaammin.

Päijät-Hämeessä suunniteltiin tänä vuonna uudenlaista ensihoitomallia, joka ei kuitenkaan saanut paikallisten päättäjien hyväksyntää. Kyseisen mallin tavoitteena oli, että ensihoitoa tarvitsevat potilaat voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa yhä useammin kotona, ilman käyntiä päivystyksessä.

Vastaavantyyppinen selvitys oli käynnissä myös Pohjois-Pohjanmaalla keväällä 2020. Tarkoituksena oli selvittää ensihoidon siirtämistä alueen pelastuslaitokselta sairaanhoitopiirin tuotettavaksi.

Satakunnassa on jo käynnissä niin sanottu ”Combilanssi – kokeilu”, jossa yhdistetään kotihoidon geriatrinen osaaminen sekä hoitotason ensihoito. Kokeilun tavoitteena on uusi liikkuva palvelu erityisesti ikäihmisille. Hoito viedään potilaiden kotiin, jolloin potilasta ei tarvitse lähteä siirtämään hoitolaitokseen.

Uusille suuntauksille on selkeät perusteet. Väestö ikääntyy ja ihmiset asuvat yhä pidempään kotona, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujakin kannattaa viedä entistä enemmän kotiin. Ikääntymisen ja palvelutarpeen kasvun myötä ensihoidon tehtävämäärät kasvavat joka vuosi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on raportissaan 9/2019 todennut, että ensihoidon resursseja käytetään myös kiireettömiin tehtäviin, jotka olisi perusteltua hoitaa toisin. VTV esitti, että ensihoidon ja kotihoidon palvelujen väliin tulisi kehittää uusia palveluja. Resurssien tarkoituksenmukaisen käytön näkökulmasta kyseisten palveluiden kokonaisuutta pitäisi harkita toteutettavaksi uudella tavalla.

Hyvinvointiala HALIn mukaan ensihoito on osa sosiaali- ja terveydenhoidon päivystysjärjestelmää, ei niinkään pelastustoimea. Synergiaetuja ja kustannustehokkuutta on löydettävissä nimenomaan ensihoidon ja kotiin vietävien palvelujen yhdistämisestä.

Lue lisää aiheesta täältä.