Laki hoivahenkilöstön mitoituksesta on hallituksen esityksen mukaan määrä tulla voimaan 1.8.2020. Se tarkoittaa, että iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa pitää olla jatkossa vähintään 70 hoitajaa 100 asiakasta kohden. Perustuslakivaliokunnan mukaan hoitajamitoituksen uudistamiseen tarvittavaa rahoitusta ja resurssointia on kuitenkin vielä täsmennettävä. Lain tullessa voimaan kuntien rahoituksen ja resurssien on oltava kunnossa. Hyvinvointiala HALI on edellyttänyt lausunnossaan samoja asioita.

Kansalaisia tulee kohdella julkisten palveluiden tuottamisessa yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta. Hyvinvointiala HALI ry:n hoivajohtaja Arja Laitisen mukaan kunnilla pitää olla tosiasialliset edellytykset selviytyä uusista tehtävistään lainsäätämishetkellä. Lakiesityksen yleisluonteinen kuvaus rahoituksen tasosta ja resursseista ei riitä.

Siirtymäaika on epäselvä rahoituksen ja mitoituksen näkökulmasta

Perustuslakivaliokunta katsoo lisäksi, että lain toteuttamisen oikeustila siirtymäaikana ennen 1.4.2023 on epäselvä. Kyse ei ole muutamasta kuukaudesta vaan kolmesta vuodesta, ja näin ollen seuraukset näkyisivät vasta seuraavalla hallituskaudella.

Rahoituksen alkaminen vasta siirtymäkauden jälkeen johtaa tilanteeseen, jossa kunnat, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat joutuvat rekrytoimaan ammattitaitoista lisähenkilöstöä tietämättä, missä vaiheessa lisärekrytoinnin kustannukset korvataan.

– Tarvitsemme lisäksi konkreettisia toimenpiteitä, jotta ihmisiä saadaan kouluttautumaan alalle. Tarvitaan aloituspaikkojen lisäämistä, hoiva-avustajakoulutuksen vakiinnuttamista ja työperäistä maahanmuuttoa paljon nykyistä enemmän. Lisäksi EU- ja ETA -maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden tutkintojen tunnistamista ja tunnustamista tulee nopeuttaa, sanoo Arja Laitinen.

Yksityinen sektori tuottaa noin puolet kuntien järjestämisvastuulla olevasta tehostetusta asumispalvelusta

Perustuslakivaliokunta toteaa, että hoivan tarvetta arvioivan RAI-lisenssin käyttämisen pitää olla maksutonta.

– Tämä on tärkeä kirjaus yksityisille palveluntuottajille, jos kaikissa säännöllisissä palveluissa ml. tehostetun hoivan yksiköissä edellytetään RAIn käyttöä. RAI:sta aiheutuvat merkittävät käyttöönotto-, koulutus- ja ylläpitokustannukset olisivat kestämätön taakka erityisesti sadoille pienille ja keskisuurille yrityksille ja järjestöille, Laitinen sanoo.