Yksityisen terveyspalvelualan TES-osapuolet HALI ja Sote (Tehy, SuPer ja Erto) ovat tänään hallinnoissaan vahvistaneet 23.6. saavutetun neuvotteluratkaisun. Ratkaisu on TES-kierroksen yleisen linjan mukainen.

Viikoittainen 30 minuutin kiky-työajanpidennys poistuu 31.8.2020 tai lähinnä ko. ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta alkaen. Kikyn poistumiseen liittyen sovittiin mahdollisuudesta lomarahan vapaaksi vaihtoon sekä vuosityöajan laskentamallista.

Palkkausjärjestelmää selkeytettiin erityistekijälisän kuvaavien esimerkkitehtävien avulla. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä selkiytettiin ja korvauksia korotettiin. Vuosilomissa siirrytään viisipäiväiseen lomaviikkolaskentaan siirtymäajan jälkeen.

Sopimuskausi on 25 kuukautta 1.4.2020 – 30.4.2022:

  • 1.8.2020 1,3 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
  • 31.8.2020 1,3 % palkkakustannusten kasvu KiKy-työajanpidennyksen päättymisen johdosta
  • 1.7.2021 2,0 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotusKoko sopimuskauden aikana palkankorotukset yhteensä 3,3 %. Kikyn poistumisen vuoksi palkkakustannusten nousu on kuitenkin isompi.