Hyvinvointialan liitto (HALI) ja Terveyspalvelualan Unioni ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen Unionin 1.2.2018 voimaan tulevan terveyspalvelualan rinnakkaissopimuksen tarkennetusta soveltamisalasta. Asiaa selvittäneestä työryhmästä sovittiin edellisen TES-ratkaisun yhteydessä.

Neuvottelutuloksen mukaisesti Unionin rinnakkaissopimus on työsuhde-etujen osalta sisällöltään edelleen jatkossakin sama kuin Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n (Tehy, Super ja Erto) kanssa neuvoteltava terveyspalvelualan pääsopimus. Rinnakkaissopimuksen keskeinen merkitys on, että se antaa soveltamisalallaan Unionin jäsenille oikeuden luottamusmiehen valintaan ja ay-jäsenmaksujen työnantajaperintään. Terveyspalvelualan Unioniin kuuluvat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL, Akavan sairaanhoitajat ja TAJA sekä Kuntoutusalan Asiantuntijat KA.

Tällä hetkellä Unionin rinnakkaissopimusta sovelletaan niiden terveyspalvelualan TES:n piiriin kuuluvien HALIn jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa olevista TES:n piiriin kuuluvista työntekijöistä yli kolmasosa kuuluu Unionin jäsenjärjestöihin. Seuraavan TES-kauden alusta alkaen rinnakkaissopimusta tulee soveltaa niissä terveyspalvelualan jäsentyönantajissa, joissa Unionin jäsenjärjestöihin kuuluu yli 23 % TES:n piiriin kuuluvista työntekijöistä ja joissa on vähintään viisi Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää. Lisäksi Unionin työehtosopimusta sovelletaan niiden HALIn jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa terveyspalvelualan TES:n piirissä on vähintään 80 Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää. Paikallisesti sopien työehtosopimusta on mahdollista soveltaa myös muiden työnantajien osalta tai sopia paikallisesti konsernikohtaisesta Unionin luottamusmiehestä.

Sopimuksessa sovittiin myös Ay-jäsenmaksujen työnantajaperinnästä kaikkien Unioniin kuuluvien työntekijöiden osalta työntekijän sitä pyytäessä ja siitä, miten valittavien luottamusmiesten toiminta-alueesta tulee päästä paikalliseen yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa.

Sopimus allekirjoitetaan syksyllä ja se tulee siis voimaan 1.2.2018.

Lisätietoja:

Tuomas Mänttäri
Työmarkkinajohtaja, Hyvinvointialan liitto
p. 040 5712330
tuomas.manttari@www.hyvinvointiala.fi