Kunnianhimoinen missiomme, olemassaolomme oikeutus: HALI – hyvinvoinnin vaikuttavin ääni! Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Miten lunastamme tämän lupauksen?

Se tarkoittaa entistä aktiivisempaa yhteistyötä jäsenten kanssa. Hyvinvointialan liitto edustaa koko toimialaa ja kaikkia jäsenyhteisöjä. Erilaisuus on voimavara, jota hyödynnämme edunvalvonnassamme. Vain olemalla yhteisellä asialla voimme turvata toimialan kestävän kasvun.

Puolustamme ihmisen oikeutta laadukkaisiin hyvinvointipalveluihin elämäntilanteesta riippumatta. Avoimilla hyvinvointipalveluiden markkinoilla on tilaa liiton moninaiselle jäsenkunnalle. Jäsenkunnan moninaisuus antaa edellytykset vastuulliselle ja ratkaisukeskeiselle yhteiskunnalliselle vuoropuhelulle.

Tarjoamme tietoon perustuvia näkökulmia, joita tuomme ajankohtaiseen keskusteluun. Emme tarraudu vanhaan vaan olemme avoimia uusille ajatuksille.

Läpinäkyvyyden ja eettisyyden vaatimuksiin on vastattava mittaamalla hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta, ja siitä on kommunikoitava kattavasti. Media seuraa meitä suurennuslasin kanssa. Läpinäkyvyyden onkin ulotuttava myös mahdollisiin ongelma- ja kriisitilanteisiin. Niistä on viestittävä nopeasti, avoimesti ja perusteellisesti.

Meidän on lunastettava paikkamme näkyvänä palvelualan viestinviejänä. Teemme aktiivisesti työtä paikallisen sopimisen ja työaikajoustojen aikaansaamiseksi. Palvelualojen merkitys sekä hyvinvointialan yritysten rooli palveluiden sisällä on tuotava näkyväksi itsenäisesti ja systemaattisesti.

Kasvavalla hyvinvointisektorilla kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta kiristyy. Toimialan hyvä maine on avainasemassa. Myös hyvän johtamisen merkitys korostuu. Vastuullisella ja yhteistyökykyisellä toiminnalla Hyvinvointialan liitto vahvistaa luottamusta kaikkien työmarkkinaosapuolien kesken.

Jäseniä tuemme jatkossakin nopealla, oikea-aikaisella, tehokkaalla ja laadukkaalla jäsenneuvonnalla.

Käydään avointa, pitkäjänteistä ja aktiivista vuoropuhelua hyvinvointialan äänen vahvistamiseksi!

Aurinkoista kesäkuuta!

Ulla-Maija Rajakangas
toimitusjohtaja