Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkoivat eilen iltapäivällä TSN ry:n kanssa. Neuvotteluissa käytiin läpi työnantaja- ja työntekijäpuolen työehtosopimustavoitteet. Näkemyserot palkankorotusten tasosta ja tekstimuutoksista ovat tällä hetkellä hyvin suuret.

Työntekijäpuoli esitti neuvotteluissa suuren määrän tekstimuutostavoitteita. Nämä muutokset muun muassa lyhentäisivät työaikaa, vähentäisivät työaikajoustoja, muuttaisivat olennaisesti palkkausjärjestelmää ja lisäisivät palkallisia poissaoloetuuksia.

HALI ei pidä näitä muutoksia mahdollisina. Palkankorotusvara tulee kohdentaa tehdyltä työajalta maksettavaan palkkaan. Paikallisia työaikajoustoja ei haluta lähteä heikentämään, vaan suunnan tulisi olla päinvastainen.

HALI on sitoutunut tekemään työehtosopimuksen yleisen linjan mukaisena.

Tutustu HALIn TES-neuvottelutavoitteisiin