Hyvinvointialan TES-neuvottelut

Hyvinvointiala HALI on sitoutunut yleisen linjan mukaiseen palkankorotusten kustannusvaikutukseen, jotta laadukas hoito ja hoiva voidaan turvata kansalaisille myös jatkossa. 

  • TES-kierroksen tavoite on varmistaa hyvä hoiva ja hoito tulevaisuudessakin kaikille.
  • Työvoimakustannusten osuus sote- ja varhaiskasvatusalalla on keskinmäärin n.75%, korkeimmillaan jopa yli 90%. Se on korkein kaikista toimialoista. Palkkaratkaisut vaikuttavat suoraan palvelujen hintoihin ja koko yhteiskunnan kantokykyyn. 
  • Yhteiskunta rahoittaa pääosan sote-alan kaikista kustannuksista niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, jonka osana on kolmas sektori. Syntyvyyden lasku, huoltosuhteen heikkeneminen, työvoimapula ja tiukka taloustilanne asettavat todellisia haasteita laadukkaan hoivan ja hoidon turvaamiseksi. 
  • Tulevaisuudessa meillä on paljon  enemmän hoidettavia kuin nyt. Pelkästään tehostetun palveluasumisen hoivahenkilömitoitus 0,7  toteuttaminen vaatii yli 5 000 uutta työntekijää. Samalla se lisää yhteiskunnan kustannuksia noin. 270 miljoonaa euroa vuosittain.
  • Alan vetovoimaisuutta ja hoitajien työoloja parannetaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Hoitajia koulutetaan lisää ja hoiva-avustajien määrää lisätään. 

TES- neuvottelujen yleiset kysymykset ja vastaukset

Ota yhteyttä