Koronakriisi on entisestään lisännyt digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä. Jopa 71 % palveluita käyttäneistä aikoo kokemuksensa perusteella jatkaa palveluiden käyttäjinä myös koronakriisin laannuttua. Yksityisten sote-tuottajien valmius kehittää digitaalisia järjestelmiä tulisi ottaa koko yhteiskunnan käyttöön.

Viimeistään koronakriisi etätöineen toi digitalisaation mahdollisuudet näkyvästi osaksi arkeamme. Suomessa siirryttiin rivakasti etätyöhön ja -opetukseen, pidettiin virtuaalisesti yhteyttä läheisiin ja käytettiin ennätysmäärä suoratoistopalveluita – kaikki digitalisaation ansiosta.

Terveydenhoidossakaan digitalisaatiota ei ole jätetty hyödyntämättä. Etenkin yksityiset terveyspalveluiden tuottajat ovat panostaneet voimakkaasti digipalveluiden kehitystyöhön. Tämä korostuu HALIn tekemän kyselytutkimuksen tuloksissa. Työterveyshuollon asiakkaista puolet (49 %) ja yksityisiä terveyspalveluita käyttävien parissa reilu kolmasosa (39 %) vastaa käyttäneensä digitaalisia palveluita vuoden 2020 aikana. Vastaavasti kunnallisen terveydenhuollon asiakkaista digipalveluita on käyttänyt alle kolmannes (27 %).

Yksityisten palveluntuottajien kyvykkyys kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia palveluita on huomattu myös esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä, missä avosairaanhoidon ja palveluohjauksen digitalisaatiossa kumppaniksi on otettu yksityinen terveyspalveluiden tuottaja. Yhteistyön kautta Päijät-Hämeessä vältytään kalliilta ja aikaa vievältä omien digitaalisten järjestelmien kehittämiseltä.

Huolimatta positiivisista käyttäjäkokemuksista ja digipalveluiden tuomasta tehokkuudesta, nykymuodossaan sote-uudistus sysäisi yksityiset palveluntuottajat ja niiden kehittämät terveydenhuollon digisovellukset syrjään. Yksityisen tarjoama kehityspotentiaali jää näin ollen tulevaisuudessa hyödyntämättä. Tähän meillä ei ole varaa, sillä digipalvelut tuovat kaivattua tehokkuutta julkisesti rahoitettujen hyvinvointipalveluiden tuottamiseen sekä uusia edellytyksiä asiakaslähtöisten hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Esimerkiksi lääkärien ja hoitajien chat- ja videovastaanottojen saatavuus on erittäin hyvä ja kustannukset merkittävästi perinteistä käyntiä pienemmät.

Digitalisaatio on osa tulevaisuutta, miksi emme ottaisi jo olemassa olevia loistavia yksityisen kehittämiä järjestelmiä koko yhteiskunnan käyttöön? Valitettavaa on, että kaavailtu sote-uudistus aikoo sulkea yksityisen palvelutuotannon ja näin ollen digitaalisten palveluiden kehityksen syrjään. Kenen etu tämä on?

 

Hyvinvointiala HALI ry toteutti lokakuussa laajan kansalaiskyselyn (10/2020) yhdessä, Aula Researchin kanssa, joka kartoitti kansalaisten kokemuksia digitaalisten terveyspalveluiden, esimerkiksi etäyhteydellä toimivien terveydenhuollon ammattilaisten vastaanottojen käytöstä.

Katso kyselyn tulokset täältä.