Alueelliset valinnanvapauskokeilut ovat päättyneet. Kokeiluissa testattiin nykyistä laajempaa valinnanvapautta useissa eri sote-palveluissa, perustason lääkäri- ja sosiaalipalveluissa, suun terveydenhuollossa sekä vanhusten ja vammaisten palveluissa. Tulokset olivat rohkaisevia.

Marraskuussa ilmestyneen STM:n raportin mukaan tekniikan toimivuuden ja palvelujen korvaustasojen määrittelemisen kanssa ilmeni haasteita, mutta kokeilujen tulokset olivat pääosin positiivisia. Kokeilujen oppeja ei pidä heittää roskiin. Niitä kannattaa hyödyntää Tulevaisuuden sote-keskuksia rakennettaessa.

Asiakasnäkökulma: palvelujen saatavuus parani

Palvelujen heikko saatavuus on ollut asiakkaiden kannalta merkittävä ongelma. Jonot ovat pitkiä, aikoja ei tahdo saada. Tähän saatiin kokeiluissa ratkaisuja. Valinnanvapauden myötä asiakkaat pääsivät nopeammin hoitoon.

Tulevaisuuden sote-keskuksia rakennettaessa ei kannata keksiä pyörää uudelleen. Julkisen sektorin omaa toimintaa on syytä tehostaa, mutta myös palvelusetelit ovat oiva väline palvelujen saatavuuden parantamiseen. Pitää muistaa, että valinnanvapauskokeilut toteutettiin nykylainsäädäntöä noudattaen. Kymmenen vuotta voimassa ollut palvelusetelilaki taipuu siis jo nyt myös asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoitoon sekä henkilökohtaiseen budjettiin.

Järjestäjän näkökulma: ymmärrys kasvanut oman tuotannon sisällöistä ja kustannuksista

Loppuraportin mukaan valilnnanvapauskokeilut syvensivät ja yhdenmukaistivat ymmärrystä kuntien oman tuotannon sisällöistä ja kustannuksista. Palvelukuvausten laatiminen toi esiin epäjohdonmukaisuuksia ja päällekkäisyyksiä julkisen sektorin toiminnassa. Monilla alueilla kokeilut koettiin julkisen sektorin piristysruiskeiksi. Ne toivat uutta intoa oman toiminnan kehittämiseen.

Valinnanvapauskokeilut koettiin julkisen sektorin piristysruiskeiksi.

Tällä vaalikaudella tulevaisuuden sote-keskuksia luodaan alueellisin kehittämishankkein. Tarkoituksena on tehostaa kunnallisen sektorin omaa palvelutuotantoa, jotta päästäisiin viikon hoitotakuuseen, joka on asetettu hallitusohjelmassa tavoitteeksi. Tavoite on erinomainen.

Kokeiluissa kehittämisen intoa loi varmasti kilpailun kirittävä voima. Sitä ei saa unohtaa nytkään. Mikään ei estä alueita jatkamasta uusissa käynnistyvissä kehittämishankkeissa siitä, mihin aikaisemmissa kokeiluissa jäätiin.

Henkilöstön näkökulma: huomio palvelujen parempaan laatuun ja asiakaskohtaamiseen

Julkisen sektorin henkilöstö koki positiivisena sen, että palveluiden laatuun ja asiakaskohtaamiseen alettiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Tämä on valtavan hienoa.

Tuottajien näkökulma: yksityiset ovat mukana talkoissa

Yksityisiä palveluntuottajia osallistui valinnanvapauskokeiluihin mukavasti. Yksityinen sektori haluaa osallistua uuden palvelujärjestelmän rakentamiseen myös jatkossa. Kokeiluissa syntyi myös hienoja pieniä yrityksiä esimerkiksi henkilökohtaisen budjetin ympärille. Innovaatiot voivat elää vain, kun niille annetaan tilaa.

Valinnanvapauskokeilujen tulokset palvelevat tavoitteita, joihin tämäkin hallitus sote-uudistuksessa pyrkii.

Lue koko raportti tästä.