Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisessa työelämässä on paljon hyvää, kuten työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä työnantajan ja työntekijän välinen luottamus. Vaikka suomalaisessa työelämässä on ongelmia, monen mielestä asiat ovat Suomessa paremmin kuin heidän aiemmissa asuinmaissaan.

Tiedot selviävät tänään julkaistusta tutkimuksesta, johon haastateltiin Suomeen töiden perässä muuttaneita. HALI on mukana E2 Tutkimuksen toteuttaman tutkimuksen seurantaryhmässä ja rahoittajana. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kokemuksia Suomesta ja suomalaisesta työelämästä.

Tutkimuksessa kielitaidon merkitys korostui, sillä se helpottaa sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutumista auttavat myös perheen saaminen Suomeen sekä puolison ja lasten viihtyminen. Monet arvostavat myös lapsille tarjolla olevaa korkeatasoista koulutusta.  

”Yksi keskeinen toimi työvoimapulan helpottamiseksi on houkutella Suomeen kansainvälisiä osaajia. Seuraavan hallituksen tuleekin helpottaa työperäistä maahanmuuttoa. Tässä kielikoulutuksen mahdollistaminen paremmin töiden ohessa sekä perheenyhdistämisen helpottaminen ovat keskeisiä keinoja”, toteaa HALIn hoivan ja osaamisen johtaja ja tutkimushankkeen seurantaryhmän varapuheenjohtaja Arja Laitinen.

Suomen vetovoimatekijöitä ovat haastateltujen mukaan esimerkiksi korkeatasoinen koulutus, puhdas luonto ja demokratia. Perheelliset näkivät Suomen hyvänä maana lastensa tulevaisuuden kannalta.

Haastateltujen ongelmat ajoittuvat tyypillisesti aikaan heti maahantulon jälkeen. Kielteiset kokemukset Suomesta liittyvät rasismiin ja ennakkoluuloihin maahanmuuttajia kohtaan. Lisäksi työehdoissa voi olla epäselvyyksiä ja oleskelulupaprosessit hankalia. Pysyvän oleskeluvan saaminen lisää viihtymistä Suomessa, koska se vähentää tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta ja kannustaa esimerkiksi työuraa edistäviin opintoihin.

”Terveydenhuollossa työskentelevien kokemukset Suomesta erosivat muista siinä, että oleskeluluvan saa usein helpommin. Tämä selittyy sillä, että alalla työsuhteet ovat usein pitkiä, työtunteja on tarpeeksi tarjolla ja palkat työntekijän oleskeluluvan tulorajat täyttäviä”, Laitinen jatkaa.

Haastateltavia tutkimuksessa oli neljältä toimialalta: terveydenhuollosta, palvelualoilta, maatalousalalta sekä rakennusalalta.

Tutkimusraportti on luettavissa E2 Tutkimuksen verkkosivuilla.

Tutkimuksen teki E2 Tutkimus osana Tulevaisuuden Suomen tekijät -tutkimushanketta (9/2022-12/2024). Tutkimushanketta rahoittavat Ammattiliitto Pro, Hyvinvointiala HALI ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, oikeusministeriö, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK, Teollisuuden palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat TELA.