LääkeMestari on hoiva-alalle räätälöity lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtava valmennus. Valmennuksen tavoite on parantaa hoivahenkilökunnan lääkeosaamista. Valmennus on oppisopimusrahoitteinen, eli osallistujalle sekä organisaatiolle ilmainen. HALI suosittelee kaikkia jäseniään etenkin asumispalveluiden ja kotihoidon lähiesimiehiä tutustumaan ja osallistumaan koulutuksiin.

Koulutus on tarkoitettu lähiesimiehille, jotka haluavat kehittää omia esimiestaitojaan lääkevastuissa ja/tai kouluttavat omia tiimejään lääkeosaamiseen. Koulutuksen tarkoituksena on oppia paremmin turvalliset ja toimivat lääkeprosessit. Opinnot kestävät noin vuoden ja sisältävät 12 lähi- tai verkkotyöskentelypäivää. Lähipäivät alkavat syksyllä 2021.

Ilmoittaudu 6.8.2021 mennessä tästä.

HALI on Lääkeakatemian yhteistyökumppani. Lisätietoa LääkeMestari-valmennuksista: lääkeakatemia.fi