Työterveyshuolto on työhyvinvoinnin ja pidempien työurien kulmakivi. Tämän johdosta on tärkeää, että työterveyshuollon markkina on avoin ja toimii tehokkaasti. Yksikään palveluntuottaja ei saa saada epäreilua kilpailuetua. Kuitenkin julkisalojen eläkevakuuttaja Kevan johdolla ollaan valmistelemassa julkisomisteista työterveyshuoltokonsernia, joka voi sisältää vakavia juridisia ongelmia. Näitä ovat muun muassa kielletty valtiontuki ja eläkevarojen väärinkäyttö.

Keva on tämän vuoden alusta asti selvittänyt mahdollisuutta perustaa kuntien, maakuntien ja Kevan omistama yhtiöryhmä, joka tuottaisi työterveyspalveluja omistajilleen. Tarkoituksena on ohittaa kilpailutukset hankintalain sidosyksikkösääntelyn turvin ja tuottaa työterveyshuoltopalvelut ns. in-house -statuksella. Keva on viestinyt kunnille ja maakunnille olevansa valmis pääomittamaan yhtiöryhmää.

Mikäli Keva sijoittaa perustettavaan yhtiöön tai pääomittaa sitä, kyse olisi todennäköisesti kielletystä valtiontuesta (ks. liite). Kevan tulisi notifioida tulevat toimenpiteensä lainsäädännön mukaisesti komissiolle. Vaihtoehtoisesti Kevan tulee perustella vedenpitävästi, ettei sijoitus ole kiellettyä valtiontukea – tai vetäytyä sijoituksen tekemisestä.

Kuntien on tiedostettava, että osalla niiden yhtiöistä ei ole hankintayksikön statusta. Tällöin nämä yhtiöt eivät voi tehdä in-house -hankintaa muuten, kuin työterveysyhtiön ulosmyynnin rajoissa (ks. liite). Kevan on kerrottava avoimesti, ettei in-house –hankintaa voi toteuttaa koko kuntakonsernitasolla. Kuntien käsiä ei tule sitoa myöskään yhtiön osakassopimukseen kirjattavilla velvoitteilla palvelujen hankkimisesta vain in-house -yhtiöltä.

Kevan sijoitus perustettavaan yhtiöön voi rikkoa myös Kevan sijoitustoimintaa koskevaa sääntelyä (ks. liite). Kevan on perusteltava, että sijoitus on selvästi sääntelyn ja Kevan omien sijoitusperiaatteiden mukainen. Myös Kevaa valvovien Finanssivalvonnan (Fiva) ja valtiovarainministeriön tulee varmistua tästä.

– Hyvinvointialan liitto on tänään tehnyt esitetyistä ongelmakohdista selvityspyynnöt Kevalle ja Fivalle. Toivomme, että Keva ja sitä valvovat viranomaiset suhtautuvat vakavasti esitettyihin ongelmiin, Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas toteaa.

Keva on viikko sitten ilmoittanut, että se pyrkii kahden yhtiön malliin. Toinen olisi edellä kuvattu in-house -toimija ja toinen markkinoilla toimiva. Herää kysymys, kuinka paljon monopolimarkkinalla toimiva in-house -yhtiö tulee subventoimaan markkinayhtiötä?

– Yhteiskunnan etu on yksi avoin työterveyshuoltomarkkina, joissa paras laatu ja kustannustehokkuus ratkaisevat. Monopolimarkkina ja Kevan suunnitelmat voivat käydä kalliiksi veron- ja eläkkeenmaksajille. Miksi Keva ei tee yhtä markkinoilla toimivaa yhtiötä, kysyy Rajakangas.

Yksi avoimilla markkinoilla toimiva, niin kuntia kuin elinkeinoelämääkin palveleva julkisomisteinen yhtiö olisi paras ratkaisu kaikille. Tällöin kunnat voisivat olla varmoja työterveyspalvelujensa kilpailukyvystä.

– Yksityinen hyvinvointiala toivottaa uudet työterveyspalvelujen tuottajat lämpimästi tervetulleiksi, kunhan ne toimivat samoilla säännöillä ja samalla avoimella markkinalla, Rajakangas päättää.