Työterveyslaitosta koskevan työehtosopimuksen osalta päästiin neuvottelutulokseen 17.2.2018. Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Palkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien 1,38 %:n yleiskorotuksena ja 0,35 %:n  paikallisena eränä ja 1.4.2019 lukien 0,78 %:n yleiskorotuksena ja 0,95 %:n paikallisena eränä, joka käytetään palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Työehtosopimukseen tehtyjen tekstimuutosten mukaan koeaika on jatkossa työsopimuslain mukainen, isyysvapaa on palkallinen 6 ensimmäistä arkipäivää ja liukuvaan työaikaan lisättiin joustoja.

Kunkin järjestön (JHL, JUKO, Jyty ja TSN) hallinto käsittelee neuvottelutuloksen lähiviikkoina.

Lisätiedot:

Maria Krans-Bredenberg,

Lakimies, työmarkkinat

maria.krans-bredenberg@www.hyvinvointiala.fi, p. 09 1728 5540