Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelussa ollut laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2018 on ollut kommentoitavana otankantaa.fi:ssa ja tulee voimaan kesäkuun alussa.

Uusi suositus 5 teeman ympärillä

Suositus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta ja on sisällöltään yleisluontoisempi kuin aiempi suositus. Hallitusohjelman mukaisesti ministeriöt eivät enää laadi laatusuosituksia ja tämä vanhuspalveluista annettava suositus on siltä osin poikkeus.

Uusi suositus rakentuu viiden teeman ympärille:

toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen, asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen, palveluiden laatu, palvelurakenteen kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen.

Henkilöstömitoituksen osalta suosituksena on, että kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy asiakkaille myönnettyjen palvelutuntien ja välittömän asiakastyön perusteella. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä henkilöstön toteutunut vähimmäismitoitustaso on oltava vähintään 0,5.

Vanhuspalvelujen tilaa ja mm. toteutuneita henkilöstömitoituksia voi seurata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta löytyvien kunta- ja yksikkökohtaisten valtakunnallisten seurantatietojen kautta.

Lisätiedot:

Aino Närkki, johtava elinkeinoasiantuntija, p. 0400 436438