Ratkaisumme hyvinvointialueille

 

Hyvä hyvinvointialueen valtuutettu – Sinä olet sote-uudistus

Jatkossa palveluja pitää pystyä tarjoamaan enemmän, mutta suhteellisesti vähemmällä rahalla. Tällä sivulla on hyödyllistä tietoa aluevaltuutetuille, viranhaltijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

 

Valtuutettu, muista ainakin nämä:

 

Tutustu aluevaltuutetun käsikirjaan

HALIn ratkaisut: Sote-uudistus on korjattava

Miten hyvinvointialueet voivat ratkaista suuret sote-haasteensa?

Terveystalo Oy:n toimitusjohtaja, HALIn hallituksen varapuheenjohtaja Ville Ihon mukaan keskeinen osa ratkaisua ovat digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen.

1. Palvelustrategia on valtuuston tärkein päätös

Kiinnitäthän palvelustrategian valmistelussa huomiota:

 • Kustannuksilta vaaditaan läpinäkyvyyttä 
 • Palveluntuottajia vertaillaan keskenään 
 • Yritysten ja järjestöjen resurssit otetaan käyttöön
 • Palvelustrategia on ylätason linjauksia esittävä dokumentti

Palvelustrategiaan kannattaa kirjata:

 • Hyvinvointialueella hyödynnetään yrityksiä ja järjestöjä
 • Hyvinvointialue tunnistaa, että yrityksissä ja järjestöissä tehdään merkittävää innovaatiota työtä. Tämä työ huomioidaan hyvinvointialueiden kehitystyössä ja ratkaisujen etsinnässä
 • Järjestöjen tarjoama tuki integroidaan kiinteäksi osaksi hyvinvointialueen sote-palveluja esimerkiksi ohjaamalla asiakkaita järjestöjen tuen piiriin
 • Palvelusetelin arvo määritellään siten, että se on asiakkaalle aina realistinen vaihtoehto
 • Asiakkaalle tarjotaan aina mahdollisuutta valita palveluseteli

 

 

 

HALIn asiantuntija Ville Laakso kertoo vinkit ensimmäisiin sote-päätöksiin.

 

2. Yritykset ja järjestöt heti mukaan suunnitteluun

Yrityksillä ja järjestöillä on innovatiivisia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Kun yritykset ja järjestöt ovat mukana strategiaprosessissa alusta alkaen, ne hahmottavat hyvinvointialueen tarpeet ja kykenevät tarjoamaan parhaita ratkaisuja haasteisiin.

Välitön vuoropuhelu mahdollistaa paremmin myös yllättäviin kriisitilanteisiin varautumisen.  Vuoropuhelun mahdollistamiseksi hyvinvointialueille tulee rakentaa neuvottelukunta.

 

Millaisia tuloksia yhteistyöllä voidaan saavuttaa?

 

     

 

Vuonna 2021 Suomen terveysasemista 58 (kaikkiaan 510 julkisesta terveysasemasta) oli yksityisen palveluntuottajan vastuulla. Kunnista 25 oli ulkoistanut valtaosan sote-palveluistaan yrityksille.

 


 

 

 

Ulkoistetuilla terveysasemilla pääsee keskimäärin 2,6 kertaa nopeammin hoitoon kuin julkisesti tuotetulla terveysasemalla. Suurissa kaupungeissa ulkoistetuille terveysasemille pääsee hoitoon jopa viisi kertaa nopeammin kuin kunnan omalle terveysasemalle.

 


 

 

 

Ulkoistuksilla on saavutettu myös kustannustehokkuutta: kustannusten kasvu on ulkoistuksissa laskenut 2,1 prosenttiin ulkoistuksia edeltäneestä 5,9 prosentista.


Sote-alan järjestöt tarjoavat Suomessa korvaamatonta tukea ja apua elämän haastavissa tilanteissa

 

Pidäthän huolen, että esimerkiksi terveyskeskuksessa osataan neuvoa, millaisia vertaistukiryhmiä on saatavilla. Sote-alan sadat järjestöt tekevät korvaamatonta hyvinvointityötä, jonka jatkumisesta ja kehittämisestä tulee huolehtia. Huolehdithan esimerkiksi, että järjestöillä on alueellasi toimivat tilat myös tulevaisuudessa.

3. Vaadi avoimuutta kustannuksiin

Miten hyvää laatua riittää entistä useammalle? Siten, että palveluja vertaillaan ja valitaan paras.

Hyvinvointialueen pitää voida asettaa julkisen yksiköt, yritykset ja järjestöt kuvitteelliseen riviin ja valita paras tai parhaat tahot tuottamaan palveluja alueen ihmisille.

Yksi vertailtava asia on hinta. Tällä hetkellä julkisen tuotannon kustannukset eivät ole läpinäkyviä. Vertailu ei ole mahdollista, joten vaadi avoimuutta!

 • Vertaile ja valitse sen jälkeen kokonaisvaltaisesti paras palveluntuottaja​ tai palvelutuotantotapa: ostopalvelu, palveluseteli, oma tuotanto tai niiden yhdistelmä.
 • Kirjoita tämä prosessi hyvinvointialueen palvelustrategiaan kaiken palvelutuotannon lähtökohdaksi​.

Tiesitkö?

Myös lainsäätäjä kannustaa vertailuun. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi sote-lakeja käsitellessään useaan otteeseen seuraavasti:

”Hyvinvointialueilla on tärkeää kehittää oman palvelutuotannon ja yksityiseltä hankittujen palvelujen vertailukelpoisuutta, jotta erilaisten tuotantomuotojen laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen liittyvä tieto tulee osaksi hyvinvointialueiden tuotantotapojen valintaa tukevaa päätöksentekoa.”

Ote eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä (StVM 16/2021).

Ota yhteyttä

Kaipaatko lisätietoa soten toimeenpanosta tai haastateltavaa juttuusi? HALIn asiantuntijat auttavat mielellään.

Vigelius Eveliina

Eveliina Vigelius

Johtaja, sote-palvelujen kehittäminen

Laakso Ville

Ville Laakso

asiantuntija, juristi, sote-palvelujen kehittäminen